09 mar 2017 06:00

09 mar 2017 06:00

Biskop Åke Bonnier på visitation i Falköping

FALKÖPING

Biskop Åke Bonnier besöker Falköpings pastorat nästa vecka.
Då ska han bland annat överlämna ett miljödiplom.

Under biskopsvisitationen ska biskopen få en djupare inblick i pastoratets arbete och, tillsammans med medarbetarna, samtala om hur arbetet kan utvecklas.

Vill satsa extra

– Biskopen vill möta dem som är engagerade i kyrkans arbete, men också träffa företrädare för pastoratets samarbetspartners till exempel kommunen och andra samfund, berättar Elinor Johansson, biskopens adjunkt.

– En viktig punkt är att samtala kring den verksamhet som pastoratet vill satsa lite extra på. Detta skiljer sig från plats till plats.

Under visitationen ska även miljöarbetet att lyftas fram.

I början av 2017 blir pastoratet nämligen miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans miljödiplomering och vid den avslutande visitationshögmässan kommer biskopen att överlämna diplomet till kyrkoherde Jonas Hagström.

Det goda Falköping

Andra områden som ska diskuteras under besöket är arbetet med att utveckla pastoratets doparbete och den nya satsningen på Diakonins hus–Fredriksbergs kyrka.

Biskopen kommer bland annat att besöka Åsle tå, Slötagården samt Skörstorps kyrka och församlingsgård under sitt besök.

På onsdag kväll blir det en offentlig samling i S:t Olofs kyrka dit representanter för kommun, näringsliv och föreningsliv bjuds in.

Ämnet som ska diskuteras är ”Vi bygger det goda Falköping – tillsammans!”

Stor festmässa

– Besöket avslutas sedan på söndagen med en stor festmässa för hela pastoratet. Den följs av lunch dit allmänheten är inbjuden, och efter den sammanfattar biskopen sina intryck från besöket i ett tal.

Under biskopsvisitationen ska biskopen få en djupare inblick i pastoratets arbete och, tillsammans med medarbetarna, samtala om hur arbetet kan utvecklas.

Vill satsa extra

– Biskopen vill möta dem som är engagerade i kyrkans arbete, men också träffa företrädare för pastoratets samarbetspartners till exempel kommunen och andra samfund, berättar Elinor Johansson, biskopens adjunkt.

– En viktig punkt är att samtala kring den verksamhet som pastoratet vill satsa lite extra på. Detta skiljer sig från plats till plats.

Under visitationen ska även miljöarbetet att lyftas fram.

I början av 2017 blir pastoratet nämligen miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans miljödiplomering och vid den avslutande visitationshögmässan kommer biskopen att överlämna diplomet till kyrkoherde Jonas Hagström.

Det goda Falköping

Andra områden som ska diskuteras under besöket är arbetet med att utveckla pastoratets doparbete och den nya satsningen på Diakonins hus–Fredriksbergs kyrka.

Biskopen kommer bland annat att besöka Åsle tå, Slötagården samt Skörstorps kyrka och församlingsgård under sitt besök.

På onsdag kväll blir det en offentlig samling i S:t Olofs kyrka dit representanter för kommun, näringsliv och föreningsliv bjuds in.

Ämnet som ska diskuteras är ”Vi bygger det goda Falköping – tillsammans!”

Stor festmässa

– Besöket avslutas sedan på söndagen med en stor festmässa för hela pastoratet. Den följs av lunch dit allmänheten är inbjuden, och efter den sammanfattar biskopen sina intryck från besöket i ett tal.