10 mar 2017 06:00

10 mar 2017 06:00

Nej till vindkraftsutbyggnad

FALKÖPING: Försvarsmakten har yttrat sig

Försvaret säger nej till att höja totalhöjden för vindkraftsprojektet Rosenskog. Eolus vind ab vill höja vindkrafttornen från 150 meters höjd till 230 meter.

Vid det tillståndsgivna vinkraftsprojektet Rosenskog så vill företaget Eolus vind höja vindkrafttornen med 80 meter. Enligt den ansökan man gjort vill man få ett ändringstillstånd för vindkraftverken som ligger i Falköpings kommun. De tre vindkraftverken ligger inom fastigheterna Henriksfält och Göteve.

Eolus vind har sökt tillstånd för att höja vindkrafttornen från 150 meter till en ny totalhöjd på 230 meter, men i sitt remissvar säger Försvarsmakten nej till det.

Försvaret hänvisar till att de föreslagna vindkraftverken ligger inom den civila MSA-ytan vid Såtenäs flottiljens flygplats. Den ytan är kopplad till civil flygverksamhet vid Såtenäs, och där är Försvarsmakten sakägare i frågan.

Man skriver i sitt yttrande att den nya föreslagna höjden av vindkrafttornen riskerar att medföra att höjden för den civila MSA-ytan höjs.

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa säkert kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. På denna höjd har flygplanet en marginal på 1000 fot/300 meter över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan.

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan består av en cirkel med radien 55 km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Cirkeln är delad i fyra sektorer och höjderna kan vara olika i varje sektor. (Källa:Trafikverket/ Skyddsområde runt flygplatser.)

Vid det tillståndsgivna vinkraftsprojektet Rosenskog så vill företaget Eolus vind höja vindkrafttornen med 80 meter. Enligt den ansökan man gjort vill man få ett ändringstillstånd för vindkraftverken som ligger i Falköpings kommun. De tre vindkraftverken ligger inom fastigheterna Henriksfält och Göteve.

Eolus vind har sökt tillstånd för att höja vindkrafttornen från 150 meter till en ny totalhöjd på 230 meter, men i sitt remissvar säger Försvarsmakten nej till det.

Försvaret hänvisar till att de föreslagna vindkraftverken ligger inom den civila MSA-ytan vid Såtenäs flottiljens flygplats. Den ytan är kopplad till civil flygverksamhet vid Såtenäs, och där är Försvarsmakten sakägare i frågan.

Man skriver i sitt yttrande att den nya föreslagna höjden av vindkrafttornen riskerar att medföra att höjden för den civila MSA-ytan höjs.

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa säkert kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. På denna höjd har flygplanet en marginal på 1000 fot/300 meter över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan.

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan består av en cirkel med radien 55 km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Cirkeln är delad i fyra sektorer och höjderna kan vara olika i varje sektor. (Källa:Trafikverket/ Skyddsområde runt flygplatser.)