23 mar 2017 06:00

23 mar 2017 06:00

Falköpingsbo vann tvist om fönster

FALKÖPING

Två månader efter en stor fönsterleverans upptäckte Falköpingsbon att ett av fönstren hade en spricka i ramen. Nu ger Allmänna reklamationsnämnden kunden rätt till ett nytt fönster.

Falköpingsbon beställde 20 PVC-fönster från ett företag i södra Sverige på internet i oktober förra året. I november levererades fönstren till mannen och två veckor senare upptäckte han att det fanns en spricka på ett av fönstren på den inre ramen.

Falköpingsbon reklamerade varan samma dag och begärde att företaget skulle åtgärda felet, men detta motsatte sig företaget som i stället hävdade att kunden inte fullgjort sin skyldighet som leveransmottagare och missat att besiktiga godset.

Företaget hänvisade till mottagningskontrollen och att det rör sig om en yttre påverkan vilket är en synbar skada och inte regleras via garantin.

Falköpingsbon nöjde sig dock inte med det svaret utan anmälde frågan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som nu ger mannen rätt.

Enligt ARN är konsumentköplagen tillämplig i detta fall och den är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtalsvillkor som begränsar kundens rätt i förhållande till lagen, är ogiltiga. ARN hänvisar i sitt beslut till att säljaren har ansvar för fel vid avlämnandet av varan, även om felet visar sig först senare.

ARN anser att kunden reklamerat skadan inom skälig och rekommenderar företaget att gå med på kundens krav om ersättning med nytt fönster.

Falköpingsbon beställde 20 PVC-fönster från ett företag i södra Sverige på internet i oktober förra året. I november levererades fönstren till mannen och två veckor senare upptäckte han att det fanns en spricka på ett av fönstren på den inre ramen.

Falköpingsbon reklamerade varan samma dag och begärde att företaget skulle åtgärda felet, men detta motsatte sig företaget som i stället hävdade att kunden inte fullgjort sin skyldighet som leveransmottagare och missat att besiktiga godset.

Företaget hänvisade till mottagningskontrollen och att det rör sig om en yttre påverkan vilket är en synbar skada och inte regleras via garantin.

Falköpingsbon nöjde sig dock inte med det svaret utan anmälde frågan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som nu ger mannen rätt.

Enligt ARN är konsumentköplagen tillämplig i detta fall och den är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtalsvillkor som begränsar kundens rätt i förhållande till lagen, är ogiltiga. ARN hänvisar i sitt beslut till att säljaren har ansvar för fel vid avlämnandet av varan, även om felet visar sig först senare.

ARN anser att kunden reklamerat skadan inom skälig och rekommenderar företaget att gå med på kundens krav om ersättning med nytt fönster.