04 apr 2017 06:00

04 apr 2017 06:00

Mjölkbönder förlorade tvist med mejeriet

FALKÖPING: Tvingas betala rättegångskostnaderna efter Högsta domstolens beslut

Mycket mjölk han rinna under broarna under tiden tvisten mellan de två lantbrukarna och Falköpings mejeri pågick.
Nu har Högsta domstolen ändrat hovrättens dom och avgjort ärendet till mejeriets fördel.

Tvisten tog sin början för 14 år sedan.

Mjölkbönderna – som verkar i Falköpings kommun – levererade mjölk till Falköpings mejeri. Enligt ett särskilt avtal skulle mejeriet, utöver grundersättning för konventionell mjölk, betala ett tillägg till lantbrukarna eftersom mjölken var Krav-märkt.

Från och med december 2003 upphörde mejeriet emellertid att betala tilläggsersättningen.

Falköpings mejeri ansåg att lantbrukarna inte hade följt de särskilda regler som gällde för Krav-leverantörer.

Levererade ändå

Mjölkbönderna fortsatte dock att leverera mjölk till mejeriet och fick då bara grundersättningen för den konventionella mjölken.

Dröjde länge

Först tio år senare, i slutet av 2013, tog lantbrukarna tvisten till domstol.

Tingsrätten ansåg att det hade tagit för lång tid och dömde till mejeriets fördel.

Hovrätten var av annan uppfattning och ansåg att lantbrukarna skulle ersättas med 100 000 kronor var.

Falköpings mejeri överklagade till Högsta domstolen (HD) som tog upp fallet. I slutet av förra veckan kom domen.

Betala kostnader

HD anser att lantbrukarna accepterat det nya avtalet genom att fortsätta leverera mjölk till mejeriet.

HD dömer också mjölkbönderna att betala Falköpings mejeris rättegångskostnader i de olika instanserna på drygt 105 000 kronor.

Tvisten tog sin början för 14 år sedan.

Mjölkbönderna – som verkar i Falköpings kommun – levererade mjölk till Falköpings mejeri. Enligt ett särskilt avtal skulle mejeriet, utöver grundersättning för konventionell mjölk, betala ett tillägg till lantbrukarna eftersom mjölken var Krav-märkt.

Från och med december 2003 upphörde mejeriet emellertid att betala tilläggsersättningen.

Falköpings mejeri ansåg att lantbrukarna inte hade följt de särskilda regler som gällde för Krav-leverantörer.

Levererade ändå

Mjölkbönderna fortsatte dock att leverera mjölk till mejeriet och fick då bara grundersättningen för den konventionella mjölken.

Dröjde länge

Först tio år senare, i slutet av 2013, tog lantbrukarna tvisten till domstol.

Tingsrätten ansåg att det hade tagit för lång tid och dömde till mejeriets fördel.

Hovrätten var av annan uppfattning och ansåg att lantbrukarna skulle ersättas med 100 000 kronor var.

Falköpings mejeri överklagade till Högsta domstolen (HD) som tog upp fallet. I slutet av förra veckan kom domen.

Betala kostnader

HD anser att lantbrukarna accepterat det nya avtalet genom att fortsätta leverera mjölk till mejeriet.

HD dömer också mjölkbönderna att betala Falköpings mejeris rättegångskostnader i de olika instanserna på drygt 105 000 kronor.