22 maj 2017 06:00

22 maj 2017 06:00

Falköpingsbo fick rätt i fakturatvist

FALKÖPING: Byggfirma utelämnade moms i prisuppgift

En lägenhetsinnehavare i Falköping får rätt mot en byggfirma som påstås ha utelämnat moms vid en muntlig överenskommelse om timpris.

När fakturan landade i brevlådan efter ett beställt renoveringsarbete i lägenheten hade byggfirman lagt på moms i efterhand på arbetskostnaden som brukligt.

Lägenhetsinnehavaren bestred dock beloppet (40 488) som var betydligt högre än det parterna ska kommit överens om.

Enligt innehavaren hade byggfirman inte lämnat någon offert på grund av tidsbrist men uppgivit ett timpris på 350 kronor.

Innehavaren utgick från att det priset inkluderade moms och vände sig till Arn, Allmänna reklamationsnämnden, där denne krävde att firman skulle dra av momsen från fakturan, totalt 7 088 kronor.

Byggfirman har uppgivit till Arn att man gjort arbeten åt innehavaren tidigare och att denne bör ha känt till prisbilden, och att man uppgett att arbetskostnaden är 350 kronor exklusive moms. Denna information ges alltid på samma sätt till alla kunder, hävdar företaget.

Arn noterar att parternas tvist om momsuppgiften går isär och att det saknas ett skriftligt prisavtal som styrker kundens uppgift.

Även om fakturan i övrigt anses vara korrekt anser Allmänna reklamationsnämnden ändå att det är byggfirmans ansvar att avtalet inte är dokumenterat och tydligare, och rekommenderar därför företaget att dra av momskostnaden från fakturan.

När fakturan landade i brevlådan efter ett beställt renoveringsarbete i lägenheten hade byggfirman lagt på moms i efterhand på arbetskostnaden som brukligt.

Lägenhetsinnehavaren bestred dock beloppet (40 488) som var betydligt högre än det parterna ska kommit överens om.

Enligt innehavaren hade byggfirman inte lämnat någon offert på grund av tidsbrist men uppgivit ett timpris på 350 kronor.

Innehavaren utgick från att det priset inkluderade moms och vände sig till Arn, Allmänna reklamationsnämnden, där denne krävde att firman skulle dra av momsen från fakturan, totalt 7 088 kronor.

Byggfirman har uppgivit till Arn att man gjort arbeten åt innehavaren tidigare och att denne bör ha känt till prisbilden, och att man uppgett att arbetskostnaden är 350 kronor exklusive moms. Denna information ges alltid på samma sätt till alla kunder, hävdar företaget.

Arn noterar att parternas tvist om momsuppgiften går isär och att det saknas ett skriftligt prisavtal som styrker kundens uppgift.

Även om fakturan i övrigt anses vara korrekt anser Allmänna reklamationsnämnden ändå att det är byggfirmans ansvar att avtalet inte är dokumenterat och tydligare, och rekommenderar därför företaget att dra av momskostnaden från fakturan.