23 maj 2017 11:49

23 maj 2017 11:49

Barn lekte med myrmedel på förskola

FALKÖPING

En förälder som hämtade sitt barn vid en förskola i Falköping upptäckte att barnet lekte med en rosa klump. Det visade sig vara medel mot myror som lagts ut runt husgrunden.

Barnet berättade för mamman att hon haft medlet i munnen men personalen på skolan säger att de inte sett eller tror att flickan haft det.

Föräldrarna skriver nu till Falköpings kommun och ifrågasätter rutinerna för hur gift mot myror används och frågar om det är i linje med regler för barns miljö i förskolan. Medlet mot myrorna sopades upp samma dag och det finns inga uppgifter i skrivelsen om att barnet skadats av incidenten. Falköpings kommun har skickat föräldrarnas brev vidare till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Barnet berättade för mamman att hon haft medlet i munnen men personalen på skolan säger att de inte sett eller tror att flickan haft det.

Föräldrarna skriver nu till Falköpings kommun och ifrågasätter rutinerna för hur gift mot myror används och frågar om det är i linje med regler för barns miljö i förskolan. Medlet mot myrorna sopades upp samma dag och det finns inga uppgifter i skrivelsen om att barnet skadats av incidenten. Falköpings kommun har skickat föräldrarnas brev vidare till Miljösamverkan östra Skaraborg.