11 jul 2017 15:48

11 jul 2017 15:48

Sjuksköterska får prövotid efter dom

FALKÖPING

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har beslutat att en sjuksköterska i Falköping får tre års prövotid.
Anledningen är att sjuksköterskan har stulit narkotikaklassade läkemedel från sin arbetsgivare.

Det var i slutet av 2015 som sjuksköterskan stal narkotikaklassade läkemedel från sin arbetsgivare i Falköping.

Erkände brottet

Det uppdagades och sjuksköterskan, som uppgav att läkemedlen var för eget bruk, erkände brottet, och förlorade även sin anställning.

I februari 2016 utfärdade åklagarkammaren i Skövde ett strafföreläggande och påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

Beslut om prövotid

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och ville att nämnden skulle besluta om prövotid.

HSAN fattade beslut om en treårig prövotid för sjuksköterskan, och det beslutet meddelas behöriga myndigheter inom EES samt Schweiz.

Syftet med prövotiden är att säkerställa att sjuksköterskan inte återfaller i brottslighet som påverkar förtroendet för personen som sjuksköterska.

Sjuksköterskan måste även underrätta IVO om eventuell ny arbetsplats, aktuell adress samt lämna in utdrag ur belastningsregistret en gång per år.

Måste underrättas

Ny arbetsgivare inom hälso- och sjukvården måste underrättas om beslutet om prövotid.

Sjuksköterskan har uppgett för IVO att det i dagsläget inte är aktuellt att återgå till ett arbete inom vården.

Det var i slutet av 2015 som sjuksköterskan stal narkotikaklassade läkemedel från sin arbetsgivare i Falköping.

Erkände brottet

Det uppdagades och sjuksköterskan, som uppgav att läkemedlen var för eget bruk, erkände brottet, och förlorade även sin anställning.

I februari 2016 utfärdade åklagarkammaren i Skövde ett strafföreläggande och påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

Beslut om prövotid

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och ville att nämnden skulle besluta om prövotid.

HSAN fattade beslut om en treårig prövotid för sjuksköterskan, och det beslutet meddelas behöriga myndigheter inom EES samt Schweiz.

Syftet med prövotiden är att säkerställa att sjuksköterskan inte återfaller i brottslighet som påverkar förtroendet för personen som sjuksköterska.

Sjuksköterskan måste även underrätta IVO om eventuell ny arbetsplats, aktuell adress samt lämna in utdrag ur belastningsregistret en gång per år.

Måste underrättas

Ny arbetsgivare inom hälso- och sjukvården måste underrättas om beslutet om prövotid.

Sjuksköterskan har uppgett för IVO att det i dagsläget inte är aktuellt att återgå till ett arbete inom vården.