03 okt 2017 17:25

03 okt 2017 17:26

"Ständigt under hot"

STENSTORP: Ökning av hot mot ordningsvakter i Sverige

Ordningsvakten Jörgen Börjesson fick sitt hus i Stenstorp nerklottrat med skällsord under helgen. Han menar att både hotet och våldet mot ordningsvakter är något som ökar vilket statistik från Arbetsmiljöverket också visar.

Att bli hotad under utförandet av sitt arbete kanske inte tillhör vanligheterna för alla arbetsgrupper men för väktare och ordningsvakter ser det annorlunda ut.

Skett en ökning

SLA berättade tidigare om ordningsvakten Jörgen Börjesson som förra helgen fick sitt hus nerklottrat med skällsord, något som han tror är riktat mot honom på grund av hans yrke som ordningsvakt.

Jörgen startade att arbeta som ordningsvakt för 27 år sedan och han menar att det har skett en förändring av hotbilden.

– Den är väldigt hög nu. Från det jag började fram till idag har den stigit. Det räcker nog inte med 100 procent. Så fort man gör ett ingripande är hot med i bilden. Det kan exempelvis vara verbala hot som vänds mot oss när vi ingriper efter att två personer har bråkat.

Överhängande hot

På Arbetsmiljöverket fastställs årligen statistik för väktare och ordningsvakter gällande anmälda arbetsolyckor som orsakats av våld eller hot som sedan har lett till sjukfrånvaro.

Från år 2012 till 2016 har 363 händelser rapporterats i Sverige. Från 2015 till 2016 skedde en ökning från 68 till 83 fall.

Jörgen Börjesson tror dock att det kan vara många händelser som inte räknas med i statistiken.

– Jag tror att det är högre för allting rapporteras nog inte. Det är betydligt mer.

Han tillägger att hotet är överhängande i rollen som ordningsvakt.

– Ordningsvakter ligger ständigt under hot.

Att bli hotad under utförandet av sitt arbete kanske inte tillhör vanligheterna för alla arbetsgrupper men för väktare och ordningsvakter ser det annorlunda ut.

Skett en ökning

SLA berättade tidigare om ordningsvakten Jörgen Börjesson som förra helgen fick sitt hus nerklottrat med skällsord, något som han tror är riktat mot honom på grund av hans yrke som ordningsvakt.

Jörgen startade att arbeta som ordningsvakt för 27 år sedan och han menar att det har skett en förändring av hotbilden.

– Den är väldigt hög nu. Från det jag började fram till idag har den stigit. Det räcker nog inte med 100 procent. Så fort man gör ett ingripande är hot med i bilden. Det kan exempelvis vara verbala hot som vänds mot oss när vi ingriper efter att två personer har bråkat.

Överhängande hot

På Arbetsmiljöverket fastställs årligen statistik för väktare och ordningsvakter gällande anmälda arbetsolyckor som orsakats av våld eller hot som sedan har lett till sjukfrånvaro.

Från år 2012 till 2016 har 363 händelser rapporterats i Sverige. Från 2015 till 2016 skedde en ökning från 68 till 83 fall.

Jörgen Börjesson tror dock att det kan vara många händelser som inte räknas med i statistiken.

– Jag tror att det är högre för allting rapporteras nog inte. Det är betydligt mer.

Han tillägger att hotet är överhängande i rollen som ordningsvakt.

– Ordningsvakter ligger ständigt under hot.

  • Joacim F Kaiberger