13 okt 2017 06:46

13 okt 2017 07:03

Silo med tio ton malt brinner

FALKÖPING

Räddningstjänsten bekämpar på fredagsmorgonen en brand i en silo på Sjögatan i Falköping. I silon finns cirka 10 ton malt som riskerar att gå till spillo.

Larmet kom vid 04.25 på fredagsmorgonen.

– Det är en spannmålstork som tillhör Svenska foder som brinner, säger Kent Johansson, stabsbrandmästare vid räddningstjänsten i Falköping.

Branden har förmodligen uppstått när den pelletsbrännare som används vid torkningen av malten blivit för varm.

– Det slog ut lågor och det är förmodligen en trälejdare som tagit sig av strålningsvärmen.

Fin vattendimma

Räddningstjänsten använder sig av en så kallad skärsläckare som med stor kraft skjuter in vattnet i byggnaden. Skärsläckaren skjuter in en fin vattendimma genom ett speciellt munstycke under högt tryck. Eftersom inget syre tillförs ökas därmed släckeffektiviteten.

– Men vi har problem med att få ut spannmålet. Skruven i botten på silon har gett sig, säger Kent Johansson.

Inuti silon finns cirka 10 ton malt som huvudsakligen används vid ölproduktion.

– Vi har rekvirerat en slamsugare för att kunna få ut det.

Oklara skador

Det är oklart hur stora skadorna är på silon. Den speciella skärbrännare som används är konstruerad för att undvika så lite skador som möjligt.

– Vi får se om det går att svetsa ihop igen.

Det är inte första gången som silon brinner.

– Nej, det har hänt förut. Senast var i december 2015.

Kända risker

Då det är känt att det finns risker med att torka malt på det här sättet, har personalen av allt att döma funnits på plats i samband med processen och därför snabbt kunnat larma räddningstjänsten.

Även polis har varit på plats och upprättat en anmälan om brand utan misstanke om brott.

– Vi har varit där men lämnat platsen nu, säger Mikael  Jansson, stationsbefäl vid Skövdepolisen.

Branden bedömdes vid 06.30-tiden på fredagsmorgonen vara under kontroll.

Ingen person ska ha skadats vid branden.

Larmet kom vid 04.25 på fredagsmorgonen.

– Det är en spannmålstork som tillhör Svenska foder som brinner, säger Kent Johansson, stabsbrandmästare vid räddningstjänsten i Falköping.

Branden har förmodligen uppstått när den pelletsbrännare som används vid torkningen av malten blivit för varm.

– Det slog ut lågor och det är förmodligen en trälejdare som tagit sig av strålningsvärmen.

Fin vattendimma

Räddningstjänsten använder sig av en så kallad skärsläckare som med stor kraft skjuter in vattnet i byggnaden. Skärsläckaren skjuter in en fin vattendimma genom ett speciellt munstycke under högt tryck. Eftersom inget syre tillförs ökas därmed släckeffektiviteten.

– Men vi har problem med att få ut spannmålet. Skruven i botten på silon har gett sig, säger Kent Johansson.

Inuti silon finns cirka 10 ton malt som huvudsakligen används vid ölproduktion.

– Vi har rekvirerat en slamsugare för att kunna få ut det.

Oklara skador

Det är oklart hur stora skadorna är på silon. Den speciella skärbrännare som används är konstruerad för att undvika så lite skador som möjligt.

– Vi får se om det går att svetsa ihop igen.

Det är inte första gången som silon brinner.

– Nej, det har hänt förut. Senast var i december 2015.

Kända risker

Då det är känt att det finns risker med att torka malt på det här sättet, har personalen av allt att döma funnits på plats i samband med processen och därför snabbt kunnat larma räddningstjänsten.

Även polis har varit på plats och upprättat en anmälan om brand utan misstanke om brott.

– Vi har varit där men lämnat platsen nu, säger Mikael  Jansson, stationsbefäl vid Skövdepolisen.

Branden bedömdes vid 06.30-tiden på fredagsmorgonen vara under kontroll.

Ingen person ska ha skadats vid branden.