06 nov 2013 18:57

23 jan 2015 15:34

Sigghusberg får säljas

FÖRVALTNINGSRÄTTEN: Överklagandet avslogs - tjänstemännen inte jäviga

Tjänstemännen representerar kommunen och är därför inte jäviga, priset har bedömts marknadsmässigt och det finns flera sätt att använda pengarna. Därför avslår Förvaltningsrätten i Jönköping det överklagade beslutet att sälja fastigheterna för äldreboendet Sigghusberg och LSS-boendet Gjutaren.

Det var i juni som fullmäktige, efter att frågan först återremitterats och ärendet livligt debatterats, beslutade med röstsiffrorna 18–14 att sälja de båda fastigheterna, plus ett markområde i anslutning till Sigghusberg för 49 miljoner kronor till RKHF Äldrehem.

Folkpartisten Sture Andersson var en av ledamöterna som röstade mot försäljningen och tillsammans med Hjobon och före detta partikamraten Göran Magnusson överlagade han beslutet till Förvaltningsrätten.

Representerade kommunen

Med överklagandet ville de få prövat om två av tjänstemännen som utrett ärendet och samtidigt sitter i styrelsen för köparen kan anses jäviga. Vidare ansåg de att priset inte var marknadsmässigt anpassat, samt att ärendet inte beretts då förslaget om att använda en del av köpeskillingen till att göra inlösen på pensionsskulden inte fick gehör i fullmäktige.

Kommunen har å sin sida hävdat att de båda tjänstemännen inte haft några personliga intressen, utan företrätt kommunen. Att försäljning på öppna marknaden inte varit aktuell och att fullmäktiges beslut ryms inom kommunstyrelsens förslag.

Överklagandet avslås

Nu har Förvaltningsrätten kommit med sin dom och avslår överklagandet. Rätten går helt på kommunens linje i jävsfrågan, att priset bedöms vara marknadsmässigt då det gjorts oberoende värdering av fastigheterna, samt att det finns utrymme för fullmäktige att ändra kommunstyrelsens förslag.

Domen kan överklagas till Kammarrätten, men det krävs prövningstillstånd för att ärendet ska tas upp.

Nyligen sa stämman för Riksbyggens Kooperativa Hyresgästförening, RKHF, Äldrehem i Hjo ja till att köpa fastigheterna och affären är tänkt att genomföras någon gång under början av nästa år.

Det var i juni som fullmäktige, efter att frågan först återremitterats och ärendet livligt debatterats, beslutade med röstsiffrorna 18–14 att sälja de båda fastigheterna, plus ett markområde i anslutning till Sigghusberg för 49 miljoner kronor till RKHF Äldrehem.

Folkpartisten Sture Andersson var en av ledamöterna som röstade mot försäljningen och tillsammans med Hjobon och före detta partikamraten Göran Magnusson överlagade han beslutet till Förvaltningsrätten.

Representerade kommunen

Med överklagandet ville de få prövat om två av tjänstemännen som utrett ärendet och samtidigt sitter i styrelsen för köparen kan anses jäviga. Vidare ansåg de att priset inte var marknadsmässigt anpassat, samt att ärendet inte beretts då förslaget om att använda en del av köpeskillingen till att göra inlösen på pensionsskulden inte fick gehör i fullmäktige.

Kommunen har å sin sida hävdat att de båda tjänstemännen inte haft några personliga intressen, utan företrätt kommunen. Att försäljning på öppna marknaden inte varit aktuell och att fullmäktiges beslut ryms inom kommunstyrelsens förslag.

Överklagandet avslås

Nu har Förvaltningsrätten kommit med sin dom och avslår överklagandet. Rätten går helt på kommunens linje i jävsfrågan, att priset bedöms vara marknadsmässigt då det gjorts oberoende värdering av fastigheterna, samt att det finns utrymme för fullmäktige att ändra kommunstyrelsens förslag.

Domen kan överklagas till Kammarrätten, men det krävs prövningstillstånd för att ärendet ska tas upp.

Nyligen sa stämman för Riksbyggens Kooperativa Hyresgästförening, RKHF, Äldrehem i Hjo ja till att köpa fastigheterna och affären är tänkt att genomföras någon gång under början av nästa år.

  • Lars-Ola Carlén