20 nov 2013 11:04

23 jan 2015 15:34

Almanacka med Hjomotiv

Inför kommande år kan gamla tiders Hjo pryda väggen där hemma.

Lions har låtit framta en årskalender med gamla Hjobilder - en samling foton som klubben kom över på 1970-talet, efter fotograf Kjellmans gamla glasplåtar. De flesta fotona i kalendern är tagna i början av 1900-talet men kompletteras också med en mindre, nutida bild från samma plats, tagen i samma vinkel.

Lions har låtit framta en årskalender med gamla Hjobilder - en samling foton som klubben kom över på 1970-talet, efter fotograf Kjellmans gamla glasplåtar. De flesta fotona i kalendern är tagna i början av 1900-talet men kompletteras också med en mindre, nutida bild från samma plats, tagen i samma vinkel.