20 nov 2013 10:55

23 jan 2015 15:34

Friidrott vid G-hallen

NYSATSNING: Idrottsområdet ska utvecklas

Kommunen satsar 2 miljoner kronor på att utveckla idrottsområdet kring Guldkrokshallen och konstgräsplanen. Här får friidrotten ny hemvist, en beachvolleybollplan anläggs och omklädningsrummen i tennishallen ska byggas om.

Friidrottsklubben och skolan har under en längre tid påpekat behovet av en ny friidrottsanläggning i Hjo. Hittills har kommunen hyrt in sig hos IFK Hjo, men banorna på Guldkroksvallen har sett sina bästa dagar och friidrottarna har ofta fått anpassa sin verksamhet efter fotbollen.

– Vi är överens med IFK Hjo om att flytta friidrotten och då tycker vi att det blir billigast och bäst att förlägga den till idrottsområdet och utnyttja kommunens egen mark och anläggningar, säger Patrik Andersson på fritid.

Friidrotten flyttar

Tillsammans med friidrottsklubben och skolans idrottslärare har en skiss tagits fram på hur de olika friidrottsgrenarna ska kunna förläggas till området kring Guldkrokshallen och konstgräsplanen.

Utmed konstgräsplanen blir det två sprintbanor och i den norra delen en längdhoppsgrop. Kultstötningsringen placeras mellan konstgräset och tennishallen medan spjut och diskus ska kastas på de inhägnade gräsplanerna för sjumannafotboll.

Meningen är att de nya friidrottsanläggningarna ska stå klara till utomhussäsongen i maj.

Sandplan för bollsport

Vidare ska en sandplan för beachvolleyboll anläggas på gräsmattan mellan G-hallen och IFK:s omklädningspaviljong.

– Planen blir 37 meter lång och ska även kunna användas för beachhandboll och beachfotboll, berättar Patrik Andersson.

På den stora sandytan blir det plats för antingen 3–4 volleybollplaner, tre handbollsplaner eller en fotbollsplan.

– Med satsningen hoppas vi på såväl spontanspel som turneringar.

Moderna omklädningsrum

I de två miljonerna ingår också en uppfräschning av omklädningsrummen och handikappsanpassning av toalett och entré i tennishallen.

– Omklädningsrummen moderniseras och görs större genom att ett tidigare kontor tas i anspråk, berättar Patrik Andersson.

Ytterligare förbättring i idrottsområdet är på gång. I vart fall hoppas Patrik Andersson få loss pengar till byte av mattan i Guldkrokshallens A-hall.

Parkering och slinga

Även parkeringssituationen i området kommer att ses över i samband med att den nya vägen byggs till Knäpplan, Simon Gates väg i förlängningen av Ringvägen.

– Det räcker ju att det är ett par aktiviteter samtidigt så blir det parkeringskaos, konstaterar Patrik Andersson.

I samband med bygget av konstgräsplanen klipptes det tidigare motionsspåret i området av. En översyn är på gång och ett nytt spår ska anläggas så snart vägbygget är avklarat.

– Det ska bli en motionsslinga, men vi avvaktar med dragningen tills vägen är på plats, likaså om boulebanan påverkas och behöver flyttas.

Friidrottsklubben och skolan har under en längre tid påpekat behovet av en ny friidrottsanläggning i Hjo. Hittills har kommunen hyrt in sig hos IFK Hjo, men banorna på Guldkroksvallen har sett sina bästa dagar och friidrottarna har ofta fått anpassa sin verksamhet efter fotbollen.

– Vi är överens med IFK Hjo om att flytta friidrotten och då tycker vi att det blir billigast och bäst att förlägga den till idrottsområdet och utnyttja kommunens egen mark och anläggningar, säger Patrik Andersson på fritid.

Friidrotten flyttar

Tillsammans med friidrottsklubben och skolans idrottslärare har en skiss tagits fram på hur de olika friidrottsgrenarna ska kunna förläggas till området kring Guldkrokshallen och konstgräsplanen.

Utmed konstgräsplanen blir det två sprintbanor och i den norra delen en längdhoppsgrop. Kultstötningsringen placeras mellan konstgräset och tennishallen medan spjut och diskus ska kastas på de inhägnade gräsplanerna för sjumannafotboll.

Meningen är att de nya friidrottsanläggningarna ska stå klara till utomhussäsongen i maj.

Sandplan för bollsport

Vidare ska en sandplan för beachvolleyboll anläggas på gräsmattan mellan G-hallen och IFK:s omklädningspaviljong.

– Planen blir 37 meter lång och ska även kunna användas för beachhandboll och beachfotboll, berättar Patrik Andersson.

På den stora sandytan blir det plats för antingen 3–4 volleybollplaner, tre handbollsplaner eller en fotbollsplan.

– Med satsningen hoppas vi på såväl spontanspel som turneringar.

Moderna omklädningsrum

I de två miljonerna ingår också en uppfräschning av omklädningsrummen och handikappsanpassning av toalett och entré i tennishallen.

– Omklädningsrummen moderniseras och görs större genom att ett tidigare kontor tas i anspråk, berättar Patrik Andersson.

Ytterligare förbättring i idrottsområdet är på gång. I vart fall hoppas Patrik Andersson få loss pengar till byte av mattan i Guldkrokshallens A-hall.

Parkering och slinga

Även parkeringssituationen i området kommer att ses över i samband med att den nya vägen byggs till Knäpplan, Simon Gates väg i förlängningen av Ringvägen.

– Det räcker ju att det är ett par aktiviteter samtidigt så blir det parkeringskaos, konstaterar Patrik Andersson.

I samband med bygget av konstgräsplanen klipptes det tidigare motionsspåret i området av. En översyn är på gång och ett nytt spår ska anläggas så snart vägbygget är avklarat.

– Det ska bli en motionsslinga, men vi avvaktar med dragningen tills vägen är på plats, likaså om boulebanan påverkas och behöver flyttas.

  • Lars-Ola Carlén