20 nov 2013 10:57

23 jan 2015 15:34

Vind i seglen i 100 år

Hjo Segelsällskap firar i år hundra år och i mitten av november håller HSS sin stora fest.

Lagom tills dess har 300 exemplar av boken ”Hjo segelsällskap - en seglats under 100 år” precis kommit från tryckeriet. I de 16 kapitlen hittar man texter och bilder, bland annat om de olika båtarna som klubben tävlat med genom åren, men också information om hedersmedlemmar och andra betydande personer och händelser. De flesta texterna är skrivna av nuvarande ordförande Rolf Birgerson, men några är bevarade texter från förre detta ordföranden som skrivit inför tidigare jubileum.

– Det är många timmars arbete nedlagt i den här boken kan jag lova. Det känns skönt att den nu är i hamn, säger en stolt Rolf Birgerson.

Lagom tills dess har 300 exemplar av boken ”Hjo segelsällskap - en seglats under 100 år” precis kommit från tryckeriet. I de 16 kapitlen hittar man texter och bilder, bland annat om de olika båtarna som klubben tävlat med genom åren, men också information om hedersmedlemmar och andra betydande personer och händelser. De flesta texterna är skrivna av nuvarande ordförande Rolf Birgerson, men några är bevarade texter från förre detta ordföranden som skrivit inför tidigare jubileum.

– Det är många timmars arbete nedlagt i den här boken kan jag lova. Det känns skönt att den nu är i hamn, säger en stolt Rolf Birgerson.