22 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:34

Förslag för nya Hökensås GK

Det blev fullsatt i biosalen på Park under golfmötet som syftade till ett förslag om återfödelse av Hökensås GK. Bo Sternbrink, Stellan Rylander, Leif Carpman och Dan Ahlqvist är de fyra initiativtagarna till nystarten och lät presentera ett underlag med tillhörande budget och marknadsplan för att bilda en ny verksamhet.

– Det är många golfklubbar som har problem nu och det kan bero på att synen på verksamheten runt golf är lite gammalmodig. I vårt embryo till marknadsplan har vi försökt att tänka i nya riktningar där hela det vackra golfområdet tas till vara, men prio ett, och där huvuddelen av arbetet läggs, är fortfarande att medlemmarna ska ha en bra golfbana att spela på när våren kommer, säger Dan Ahlqvist.

Förslaget för att återbilda golfklubben går ut på att man bildar en förening och ett fristående driftbolag.

– Föreningen ska bara syssla med ideell föreningsverksamhet som spel och tävlingar, medan driftbolaget ska driva golfbanan och det kommersiella, säger Bo Sternbrink.

550 aktiva medlemmar

Driftbolaget med 400 aktier och ett totalt värde på en miljon kronor ska erbjudas till styckpris för både klubbmedlemmar och utomstående.

Under mötet presenterades en beräkning för de utgifter och intäkter som kommer behövas för att driva den nya verksamheten. Kostnaden för banskötsel inklusive löner, underhåll och arrende under ett år förväntas uppgå till knappt 2,2 miljoner kronor, och kanslidelen med bland annat löner till administration och extern bokföring beräknas till strax över en miljon.

På pluskontot finns intäkter från greenfee, sponsorer och driving range beräknat, men framför allt behöver man medlemmar för att över huvud taget kunna starta om på nytt. Medlemsavgifterna som föreslås i den nya föreningen är 5500 kronor för fullvärdig spelrätt, och 4500 kronor för begränsad spelrätt samt ett antal lägre kostnader för distansmedlemmar, flexipunktare och juniorer. Totalt behövs 2,8 miljoner i medlemsintäkter vilket kräver minst 550 aktiva medlemmar.

Bråda tider

För att kunna genomföra förslaget och bilda klubb och bolag behövs dessa medlemmar samt aktieägare i driftbolaget. Därtill även ett nytt arrendeavtal med markägare och engagerade medlemmar i styrelser och kommittéer

– Och allt detta är det bråttom med, konkursförvaltaren vill göra affär innan årsskiftet, berättar Sternbrink. Därför behöver arbetsgruppen ha in anmälningar om medlemskap och intresse för delägarskap senaste den 10 december.

– Detta är vår chans och ska det bli möjligt att spela golf på Hökensås till våren måste vi alla hjälpas åt. Det går inte att tänka att någon annan ska göra jobbet, för det finns ingen ”annan”. Det är bara tillsammans som vi kan göra det möjligt, avslutar Ahlqvist.

– Det är många golfklubbar som har problem nu och det kan bero på att synen på verksamheten runt golf är lite gammalmodig. I vårt embryo till marknadsplan har vi försökt att tänka i nya riktningar där hela det vackra golfområdet tas till vara, men prio ett, och där huvuddelen av arbetet läggs, är fortfarande att medlemmarna ska ha en bra golfbana att spela på när våren kommer, säger Dan Ahlqvist.

Förslaget för att återbilda golfklubben går ut på att man bildar en förening och ett fristående driftbolag.

– Föreningen ska bara syssla med ideell föreningsverksamhet som spel och tävlingar, medan driftbolaget ska driva golfbanan och det kommersiella, säger Bo Sternbrink.

550 aktiva medlemmar

Driftbolaget med 400 aktier och ett totalt värde på en miljon kronor ska erbjudas till styckpris för både klubbmedlemmar och utomstående.

Under mötet presenterades en beräkning för de utgifter och intäkter som kommer behövas för att driva den nya verksamheten. Kostnaden för banskötsel inklusive löner, underhåll och arrende under ett år förväntas uppgå till knappt 2,2 miljoner kronor, och kanslidelen med bland annat löner till administration och extern bokföring beräknas till strax över en miljon.

På pluskontot finns intäkter från greenfee, sponsorer och driving range beräknat, men framför allt behöver man medlemmar för att över huvud taget kunna starta om på nytt. Medlemsavgifterna som föreslås i den nya föreningen är 5500 kronor för fullvärdig spelrätt, och 4500 kronor för begränsad spelrätt samt ett antal lägre kostnader för distansmedlemmar, flexipunktare och juniorer. Totalt behövs 2,8 miljoner i medlemsintäkter vilket kräver minst 550 aktiva medlemmar.

Bråda tider

För att kunna genomföra förslaget och bilda klubb och bolag behövs dessa medlemmar samt aktieägare i driftbolaget. Därtill även ett nytt arrendeavtal med markägare och engagerade medlemmar i styrelser och kommittéer

– Och allt detta är det bråttom med, konkursförvaltaren vill göra affär innan årsskiftet, berättar Sternbrink. Därför behöver arbetsgruppen ha in anmälningar om medlemskap och intresse för delägarskap senaste den 10 december.

– Detta är vår chans och ska det bli möjligt att spela golf på Hökensås till våren måste vi alla hjälpas åt. Det går inte att tänka att någon annan ska göra jobbet, för det finns ingen ”annan”. Det är bara tillsammans som vi kan göra det möjligt, avslutar Ahlqvist.

  • Malin Ingsten