26 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:35

Hjo tog emot folkhälsopris

Hjo kommun fick ta emot årets folkhälsopris av hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg för arbetet med visionen. Utmärkelsen delades ut i samband med folkhälsodagen för Skaraborg som hölls på hotellet i Hjo.

– Hela visionen är ett stort folkhälsoarbete, slog kommunchef Lisbeth Göthberg fast, vilket manifesteras i devisen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.

Hon berättade om arbetet med att ta fram och forma den gemensamma visionen, som pågick under våren och hösten 2012 med stormöten, på webben och med klotterplank som genererade ett par tusen inspel från Hjoborna.

– Dessa förslag har vi sedan bearbetat, skruvat på och gottat oss i och de ledde fram till sex utvecklingsmål som vi nu har att förhåll oss till, fortsatte Göthberg och konstaterade att det är en utmaning att få alla att känna sig delaktiga.

Framgångsrikt arbete

Lars-Erik Lindh (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg, tog därefter till orda och förkunnade att av de fyra ansökningarna hade nämnden fastnat för Hjo kommuns när det var dags att utse vinnare av Årets folkhälsopris, med följande motivering:

”Hjo kommun har på ett naturligt och framgångsrikt sätt inkluderat folkhälsofrågorna i sitt visionsarbete. Kommunen har aktivt och framgångsrikt arbetat med att få delaktighet och engagemang bland kommuninvånarna.”

Fanfar på tuba

Priset togs emot av kommunalrådet Catrin Hulmarker (M), oppositionsrådet Pierre Rydén (S) tillika ordförande i Folkhälsorådet i Hjo, samt tjänstemännen Lisbeth Göthberg, Edvin Ekholm och Annica Carter.

Petter Jönsson (FP) deltog också med att spela fanfar på tuba när de båda folkhälsoprisen delades ut inför den fullsatta hörsalen på Bellevue, där representanter för folkhälsoråden i Skaraborg samlats.

Priset för västra Skaraborg tilldelades Team Agera från Grästorps kommun för arbetet med att ge barn och deras föräldrar tidig hjälp. Teamet har utvecklat ett nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten med syfte att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Folkhälsopriset är på 25 000 kronor och ska användas för det fortsatta arbetet med att främja det som är friskt och att motverka det som är ohälsosamt.

– Hela visionen är ett stort folkhälsoarbete, slog kommunchef Lisbeth Göthberg fast, vilket manifesteras i devisen ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”.

Hon berättade om arbetet med att ta fram och forma den gemensamma visionen, som pågick under våren och hösten 2012 med stormöten, på webben och med klotterplank som genererade ett par tusen inspel från Hjoborna.

– Dessa förslag har vi sedan bearbetat, skruvat på och gottat oss i och de ledde fram till sex utvecklingsmål som vi nu har att förhåll oss till, fortsatte Göthberg och konstaterade att det är en utmaning att få alla att känna sig delaktiga.

Framgångsrikt arbete

Lars-Erik Lindh (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg, tog därefter till orda och förkunnade att av de fyra ansökningarna hade nämnden fastnat för Hjo kommuns när det var dags att utse vinnare av Årets folkhälsopris, med följande motivering:

”Hjo kommun har på ett naturligt och framgångsrikt sätt inkluderat folkhälsofrågorna i sitt visionsarbete. Kommunen har aktivt och framgångsrikt arbetat med att få delaktighet och engagemang bland kommuninvånarna.”

Fanfar på tuba

Priset togs emot av kommunalrådet Catrin Hulmarker (M), oppositionsrådet Pierre Rydén (S) tillika ordförande i Folkhälsorådet i Hjo, samt tjänstemännen Lisbeth Göthberg, Edvin Ekholm och Annica Carter.

Petter Jönsson (FP) deltog också med att spela fanfar på tuba när de båda folkhälsoprisen delades ut inför den fullsatta hörsalen på Bellevue, där representanter för folkhälsoråden i Skaraborg samlats.

Priset för västra Skaraborg tilldelades Team Agera från Grästorps kommun för arbetet med att ge barn och deras föräldrar tidig hjälp. Teamet har utvecklat ett nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten med syfte att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Folkhälsopriset är på 25 000 kronor och ska användas för det fortsatta arbetet med att främja det som är friskt och att motverka det som är ohälsosamt.

  • Lars-Ola Carlén