27 nov 2013 22:38

07 jan 2015 10:05

Allt fler får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen

Det tar allt längre tid innan ambulansen är på plats när någon drabbas av hjärtstopp. I stället räddas nu allt fler liv i Hjo av människor som kan hjärt-lungräddning och befinner sig i närheten. Det visar en ny sammanställning av Hjärt-Lungfonden.

Hela 75 procent av de som drabbades av ett bevittnat hjärtstopp i Västra Götaland under 2010-2012 fick hjärt-lungräddning innan ambulansen kom till platsen. Samtidigt som allt fler griper in tar det allt längre tid innan ambulansen är på plats. I Hjo var mediantiden från att samtalet kom in till 112 till att ambulansen var på plats 21 minuter under 2012. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Cirka 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva.

Hela 75 procent av de som drabbades av ett bevittnat hjärtstopp i Västra Götaland under 2010-2012 fick hjärt-lungräddning innan ambulansen kom till platsen. Samtidigt som allt fler griper in tar det allt längre tid innan ambulansen är på plats. I Hjo var mediantiden från att samtalet kom in till 112 till att ambulansen var på plats 21 minuter under 2012. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Cirka 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva.