27 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:35

Toalett nedklottrad

Toalettbyggnaden i stadsparken har utsatts för klotter. Den är nedklottrad på tre av fyra sidor, liksom soptunnan som finns placerad i anslutning till toan.

Toalettbyggnaden i stadsparken har utsatts för klotter. Den är nedklottrad på tre av fyra sidor, liksom soptunnan som finns placerad i anslutning till toan.

Kommunen har de senaste åren satsat i stort sett hela budgeten för fastighetsunderhåll på att säkerställa parkvillornas, Eirapavioljongens och toalettbyggandens exteriör genom att se över fasader, tak och fönster. Det ligger många arbetstimmar bakom att måla byggnaderna som härstammar från Vattenkuranstaltens tid och som är ett signum för Hjo och dess stadspark.

Toalettbyggnaden i stadsparken har utsatts för klotter. Den är nedklottrad på tre av fyra sidor, liksom soptunnan som finns placerad i anslutning till toan.

Kommunen har de senaste åren satsat i stort sett hela budgeten för fastighetsunderhåll på att säkerställa parkvillornas, Eirapavioljongens och toalettbyggandens exteriör genom att se över fasader, tak och fönster. Det ligger många arbetstimmar bakom att måla byggnaderna som härstammar från Vattenkuranstaltens tid och som är ett signum för Hjo och dess stadspark.