07 dec 2013 15:43

07 jan 2015 09:50

Utmärkelse till Årets arbetsplats

STIPENDIUM. AVSÄTTER 20 000 KRONOR TILL UTVECKLING

Hjo kommun vill lyfta fram goda exempel och förebilder bland de kommunala verksamheterna. Därför införs en ny utmärkelse, Årets arbetsplats. Diplom och ett stipendium på 20 000 kronor för fortsatt utveckling av arbetslaget väntar för den arbetsplats som vinner.

Under några år uppmärksammade kommunen kvartalets medarbetare.

Nu tar man ett nytt grepp och vill uppmärksamma en hel arbetsplats som gjort något utöver det vanliga och utmärker sig lite extra, exempelvis med en god idé eller en särskilt god arbetsinsats. För att få utmärkelsen krävs dels att medarbetarna känner arbetsglädje och delaktighet, dels att arbetsplatsen har en mycket stor del så kallade brukare och har bra arbetsmiljö.

Alla kommunanställda ges möjlighet att lämna förslag och efter att personalchefen gått igenom förslagen kommer kommunchefsgruppen att besluta vilken arbetsplats som ska få utmärkelsen.

Meningen är att utmärkelsen ska delas ut i samband med fullmäktiges sammanträde i december, första gången nästa år.

Lars-Ola Carlén

Under några år uppmärksammade kommunen kvartalets medarbetare.

Nu tar man ett nytt grepp och vill uppmärksamma en hel arbetsplats som gjort något utöver det vanliga och utmärker sig lite extra, exempelvis med en god idé eller en särskilt god arbetsinsats. För att få utmärkelsen krävs dels att medarbetarna känner arbetsglädje och delaktighet, dels att arbetsplatsen har en mycket stor del så kallade brukare och har bra arbetsmiljö.

Alla kommunanställda ges möjlighet att lämna förslag och efter att personalchefen gått igenom förslagen kommer kommunchefsgruppen att besluta vilken arbetsplats som ska få utmärkelsen.

Meningen är att utmärkelsen ska delas ut i samband med fullmäktiges sammanträde i december, första gången nästa år.

Lars-Ola Carlén

  • Atex