10 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Dyrare vatten nästa år

Taxan för vatten och avlopp höjs från årsskiftet. Höjningen av brukningsavgiften föreslås bli tre procent vilket betyder 160 kronor mer för en normalvilla.

Va-verksamheten i kommunen står sedan flera år tillbaka för sina egna kostnader. Budgeten har räknats upp med tre procent nästa år och därmed höjs brukningsavgiften med samma procentsats.

Enligt va-chefen Mikael Jonsson motsvarar det en ökning med 160 kronor för en ”normal” villakonsument.

Kostnaden för en kubikmeter vatten blir 22,60 kronor, varv vattnet kostar 9 kronor medan avloppet står för den större delen av avgiften eller 13,60 kronor. Den fasta avgiften varierar efter mätarstorlek.

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget, men det är fullmäktige som slutligen klubbar avgiften vid sitt sammanträde den 19 december.

Va-verksamheten i kommunen står sedan flera år tillbaka för sina egna kostnader. Budgeten har räknats upp med tre procent nästa år och därmed höjs brukningsavgiften med samma procentsats.

Enligt va-chefen Mikael Jonsson motsvarar det en ökning med 160 kronor för en ”normal” villakonsument.

Kostnaden för en kubikmeter vatten blir 22,60 kronor, varv vattnet kostar 9 kronor medan avloppet står för den större delen av avgiften eller 13,60 kronor. Den fasta avgiften varierar efter mätarstorlek.

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget, men det är fullmäktige som slutligen klubbar avgiften vid sitt sammanträde den 19 december.

  • Lars-Ola Carlén