11 dec 2013 12:55

07 jan 2015 10:06

Lex Sarah-ärende i Hjo har avslutats

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett en lex Sarahanmälan om missförhållanden på ett äldreboende i Hjo.

Anmälan gjordes i september efter att vård- och omsorgstagare blivit ovärdig bemötta och insatser utförts felaktigt av två ur personalen. Bland annat har en vårdtagare ramlat baklänges och skadat huvudet. En boende med demenssjukdom lämnades utomhus när en av vårdpersonalen gick hem och det har hänt att de båda ignorerat larm från vårdtagare.

Ett antal åtgärder har gjorts, bland anat i form av utbildning men även att den berörda personalen har blivit omplacerad. Inspektionen har därför kommit fram till att kommunen har vidtagit nödvändiga åtgärder och avslutar därmed ärendet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett en lex Sarahanmälan om missförhållanden på ett äldreboende i Hjo.

Anmälan gjordes i september efter att vård- och omsorgstagare blivit ovärdig bemötta och insatser utförts felaktigt av två ur personalen. Bland annat har en vårdtagare ramlat baklänges och skadat huvudet. En boende med demenssjukdom lämnades utomhus när en av vårdpersonalen gick hem och det har hänt att de båda ignorerat larm från vårdtagare.

Ett antal åtgärder har gjorts, bland anat i form av utbildning men även att den berörda personalen har blivit omplacerad. Inspektionen har därför kommit fram till att kommunen har vidtagit nödvändiga åtgärder och avslutar därmed ärendet.