11 dec 2013 13:56

07 jan 2015 10:06

Ändrat avgiftsår

Tidsperioden för avgifter som berör vård, omsorg och LSS ska ändras. I dag gäller taxorna från maj till april nästkommande år. Nu föreslås fullmäktige ändra perioden att i stället gälla från 1 januari till sista december. Ändringen finns med i förslaget till ändrade taxor, som har uppdaterats. Fullmäktige behandlar taxorna vid mötet den 19 december.

Tidsperioden för avgifter som berör vård, omsorg och LSS ska ändras. I dag gäller taxorna från maj till april nästkommande år. Nu föreslås fullmäktige ändra perioden att i stället gälla från 1 januari till sista december. Ändringen finns med i förslaget till ändrade taxor, som har uppdaterats. Fullmäktige behandlar taxorna vid mötet den 19 december.