11 dec 2013 12:56

07 jan 2015 10:06

Hjo får kulturplan

Satsningen på kulturkvarteret Pedagogien gör att Hjo kommun nu tar fram en egen kulturplan. Den ska knyta an till planen för Skaraborg, regionen och även på nationell nivå.

– Den stora satsningen vi gör på kulturen genom kulturkvarteret gör att vi vill ha koll på innehållet och har därför gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en kulturplan för Hjo, berättar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).

Detta sker samtidigt som kommunstyrelsen ställt sig bakom förslaget till kulturplan för Skaraborg och föreslår att fullmäktige gör det samma.

– Tanken är att den kommunala planen ska knyta an till Skaraborgs, regionens och även kulturplanen på nationell nivå, säger Catrin Hulmarker.

– Den stora satsningen vi gör på kulturen genom kulturkvarteret gör att vi vill ha koll på innehållet och har därför gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en kulturplan för Hjo, berättar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).

Detta sker samtidigt som kommunstyrelsen ställt sig bakom förslaget till kulturplan för Skaraborg och föreslår att fullmäktige gör det samma.

– Tanken är att den kommunala planen ska knyta an till Skaraborgs, regionens och även kulturplanen på nationell nivå, säger Catrin Hulmarker.

  • Lars-Ola Carlén