18 dec 2013 10:39

07 jan 2015 09:50

Slarv med journaler på vårdcentral i Hjo

Brister i diagnosregistreringen har upptäckts på Närhälsans vårdcentral på Sjöryd i Hjo i samband med en revision. Med felaktig registrering finns det risk för felaktig bedömning av patienter längre fram.

– Det är viktigt att understryka att någon fara för patientsäkerheten inte påvisats hittills, men vi håller just nu på att utreda detta ytterligare, säger Ulf Svensson, chefläkare på Närhälsan i ett pressmeddelande.

Det var i sambad med att revisionen på Vårdvalsenheten i Västra Götalandsregionen nyligen la fram en rapport som bristerna uppdagades. Förutom Hjo har liknande brister upptäckts på Närhälsan i Hentorp.

Revisionen genomfördes under våren och sommaren där diagnosregistrering som är utförd under hösten 2011 och våren 2012 granskades.

Felaktig registrering av diagnoser kan ge risk för felaktig bedömning av patienter längre fram. Närhälsan har därför tillsammans med den medicinska revisionen startat en internutredning hur man skall kunna analysera bristerna och hur de ska åtgärdas.

– Vi är mycket angelägna att genom internutredningen undersöka detta noggrant. Närhälsan har också påbörjat ett arbete för att de nya rutinerna för diagnosregistrering från våren 2013 ska bli kända och följas överallt hos oss. Ambitionen är att säkerställa högsta möjliga grad av korrekt diagnosregistrering på alla våra patienter, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör för Närhälsan.

– Det är viktigt att understryka att någon fara för patientsäkerheten inte påvisats hittills, men vi håller just nu på att utreda detta ytterligare, säger Ulf Svensson, chefläkare på Närhälsan i ett pressmeddelande.

Det var i sambad med att revisionen på Vårdvalsenheten i Västra Götalandsregionen nyligen la fram en rapport som bristerna uppdagades. Förutom Hjo har liknande brister upptäckts på Närhälsan i Hentorp.

Revisionen genomfördes under våren och sommaren där diagnosregistrering som är utförd under hösten 2011 och våren 2012 granskades.

Felaktig registrering av diagnoser kan ge risk för felaktig bedömning av patienter längre fram. Närhälsan har därför tillsammans med den medicinska revisionen startat en internutredning hur man skall kunna analysera bristerna och hur de ska åtgärdas.

– Vi är mycket angelägna att genom internutredningen undersöka detta noggrant. Närhälsan har också påbörjat ett arbete för att de nya rutinerna för diagnosregistrering från våren 2013 ska bli kända och följas överallt hos oss. Ambitionen är att säkerställa högsta möjliga grad av korrekt diagnosregistrering på alla våra patienter, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör för Närhälsan.