04 feb 2014 06:01

23 jan 2015 15:38

Vättern blir vattenskyddsområde

Vätterns vatten ska skyddas så att även kommande generationer ska kunna ta dricksvatten ur sjön. Länsstyrelserna runt sjön har därför bestämt att sjön med stränder och tillflöden ska bli vattenskyddsområde.

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter och försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att även kommande generationer ska kunna ta dricksvatten ur sjön har länsstyrelserna runt Vättern beslutat att sjön med stränder blir vattenskyddsområde.

– Den djupa sjöns vatten har god kvalitet och kräver inga stora insatser för att vara drickbart. Genom att bilda skyddszon kring Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön, hoppas vi säkerställa god vattenkvalitet även i framtiden, säger Anna Vickman på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Mullsjön och Hjoån

I Hjo kommun berörs förutom Vättern och dess stränder också Mullsjön och Hjoån, samt de många bäckar som rinner ut i sjön från Grevbäck i norr till Södra Fågelås i söder.

För privatpersoner som badar, fiskar eller åker båt på sjön innebär beslutet inte några förändringar. Men den som har lantbruk, skogsbruk, avloppsanläggning, täktverksamhet eller fiskodling vid Vättern kan få sina verksamheter reglerade. Man måste till exempel ha tillstånd för att sprida eller lagra bekämpningsmedel nära sjön.

Försvarets verksamhet

Försvarets nuvarande verksamhet bedöms vara tillräckligt reglerad för att minimera risken för förorening av Vättern. För ändrade eller nya verksamheter krävs dock tillstånd, enligt Länsstyrelsen.

Försvaret planerar utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren i Vättern norr om Hjo och flera instanser har påpekat detta i samrådet inför beslutet.

De fyra länsstyrelserna runt Vättern har tagit beslut som innebär att samma föreskrifter gäller för hela sjön och de nya reglerna gäller från den 1 mars.

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter och försörjer cirka 265 000 människor med dricksvatten. För att även kommande generationer ska kunna ta dricksvatten ur sjön har länsstyrelserna runt Vättern beslutat att sjön med stränder blir vattenskyddsområde.

– Den djupa sjöns vatten har god kvalitet och kräver inga stora insatser för att vara drickbart. Genom att bilda skyddszon kring Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön, hoppas vi säkerställa god vattenkvalitet även i framtiden, säger Anna Vickman på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Mullsjön och Hjoån

I Hjo kommun berörs förutom Vättern och dess stränder också Mullsjön och Hjoån, samt de många bäckar som rinner ut i sjön från Grevbäck i norr till Södra Fågelås i söder.

För privatpersoner som badar, fiskar eller åker båt på sjön innebär beslutet inte några förändringar. Men den som har lantbruk, skogsbruk, avloppsanläggning, täktverksamhet eller fiskodling vid Vättern kan få sina verksamheter reglerade. Man måste till exempel ha tillstånd för att sprida eller lagra bekämpningsmedel nära sjön.

Försvarets verksamhet

Försvarets nuvarande verksamhet bedöms vara tillräckligt reglerad för att minimera risken för förorening av Vättern. För ändrade eller nya verksamheter krävs dock tillstånd, enligt Länsstyrelsen.

Försvaret planerar utökad verksamhet vid flygskjutmålet Hammaren i Vättern norr om Hjo och flera instanser har påpekat detta i samrådet inför beslutet.

De fyra länsstyrelserna runt Vättern har tagit beslut som innebär att samma föreskrifter gäller för hela sjön och de nya reglerna gäller från den 1 mars.

Vätterns vatten

Varje år tas 28 miljoner kubikmeter vatten ur Vättern, vilket motsvarar mindre än en halv promille av sjöns volym, eller cirka en centimeter av sjöns yta. Vätterns maxdjup är 128 meter, medeldjupet är 40 meter. Det tar 60 år för allt vatten i sjön att bytas ut.Från den 1 mars i år är Vättern och de åar som rinner ut i sjön ett vattenskyddsområde.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland