06 feb 2014 06:00

07 jan 2015 09:52

Teknikskifte väntar för trygghetslarm

Hjo kommun har fortfarande ett system med analoga trygghetslarm, men står inför ett teknikskifte. Under året planeras för en övergång till digital teknik, som ska vara genomförd senast 2015.

Ett par hundra äldre, sjuka och funktionsnedsatta är beroende av trygghetslarm för sin säkerhet. Så också i Hjo. Nyligen uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning att omodern teknik och bristfälliga säkerhetsrutiner har lett till allvarliga incidenter och ibland även dödsfall.

Analoga larm

Hur står det då till i Hjo? Politikerna i omvårdnadsutskottet fick häromdagen en redogörelse för detta.

– Vi har ett system med analogt trygghetslarm i dag, men precis som i övriga landet kommer vi successivt att genomföra ett teknikskifte, som ska vara upphandlat och klart 2015. Vi kommer därför planera för övergången till digital teknik och begära pengar till detta i 2014 års budgetarbete, berättar omvårdnadschef Joans Engelbrektsson.

Fungerar i Hjo

Enligt Joans Engelbrektsson har Hjo kommun ett helt fungerande trygghetslarm med rutiner för kontroll av larmkedjan.

Vanliga orsaker till att larmen inte fungerar eller når fram till larmcentralen är att analoga larm kombineras med ny telefonteknik, som bredband eller IP-telefoni, eller bristande säkerhetsrutiner med apparater som slutar att fungera utan att någon märker detta.

Ett par hundra äldre, sjuka och funktionsnedsatta är beroende av trygghetslarm för sin säkerhet. Så också i Hjo. Nyligen uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning att omodern teknik och bristfälliga säkerhetsrutiner har lett till allvarliga incidenter och ibland även dödsfall.

Analoga larm

Hur står det då till i Hjo? Politikerna i omvårdnadsutskottet fick häromdagen en redogörelse för detta.

– Vi har ett system med analogt trygghetslarm i dag, men precis som i övriga landet kommer vi successivt att genomföra ett teknikskifte, som ska vara upphandlat och klart 2015. Vi kommer därför planera för övergången till digital teknik och begära pengar till detta i 2014 års budgetarbete, berättar omvårdnadschef Joans Engelbrektsson.

Fungerar i Hjo

Enligt Joans Engelbrektsson har Hjo kommun ett helt fungerande trygghetslarm med rutiner för kontroll av larmkedjan.

Vanliga orsaker till att larmen inte fungerar eller når fram till larmcentralen är att analoga larm kombineras med ny telefonteknik, som bredband eller IP-telefoni, eller bristande säkerhetsrutiner med apparater som slutar att fungera utan att någon märker detta.