10 feb 2014 06:30

23 jan 2015 15:38

Förslag till ny storförskola

Den nya, moderna storförskolan på Knäpplan börjar allt mer ta form.
– Vi jobbar för fullt med hur verksamheten ska utformas, säger Kjell-Åke Berglund, förvaltningschef för barn och utbildning.

I dagarna har ett förslag till detaljplan presenterats för att bygga den nya förskolan på Knäpplan. Förskolan ska vara belägen mellan Sigghusberg och Borrbäck. Planområdet ligger i stadens sydvästra del och omfattar cirka tre hektar.

120 barn

Förskolan ska ha sex avdelningar med kapacitet för att kunna ta emot 120 barn. Den nya verksamheten ska ersätta Talldungen som idag har 40 platser, familjedaghemmet Tryggis med 20 platser, de två tillfälliga avledningarna på Skogshyddan, Ugglan och Örnen, med 50 platser.

25 miljoner kronor är idag avsatta för bygget i investeringsbudgeten, men det kommer inte att räcka till.

– Den summan var avsedd för när vi planerade en verksamhet för 100 barn. Nu kommer det att kosta mer.

Det kommer att röra sig om ett 20-tal anställda på de olika avdelningarna samt köks- och städpersonal.

Invigning 2015

En arbetsgrupp är i full färd med att jobba fram ett slutgiltigt förslag till hur verksamheten ska utformas och hur lokalerna ska utnyttjas.

Arbetsgruppen består bland annat av förvaltningschef Kjell-Åke Berglund, förskolechef Caroline Hägglund, fastighetsansvarige Bo Adler och en grupp förskolelärare. Det har varit möten kontinuerligt och gjorts flera studiebesök på olika orter.

– Vi har flera möten kvar och har ett inbokat studiebesök till en nybyggd förskola i Lidköping i slutet av februari, men snart måste vi bli klara.

Förskolan planeras stå färdig och tas i bruk i augusti 2015.

– Det är den tidsplanen vi har att gå efter.

Gemensamt torg

I skissförslaget som presenteras har byggnaden en stor entréhall som ska utgöra entrén till de olika avdelningarna, ett kök samt ett torg som ska fungera som en gemensam samlingsyta.

– Vi har haft mycket diskussioner om exempelvis gemensam matsal, kökets placering och om det ska vara en stor entré eller separat entré till respektive avdelning.

Den kuperade tomten gör att det finns utrymme för att göra varierade lekytor och dessutom kommer det att finnas en naturlig koppling till den närliggande Skolskogen.

Det blir 35 parkeringsplatser och den informella gångvägen mellan Knäpplan och Sigghusberg förslås bli gång- och cykelväg.

Allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget till den nya detaljplanen om förskolan på Knäpplan fram till och med 3 mars.

Tilläggas bör att det under året även planeras ett nybygge av väg från korsningen Ringvägen/Idrottsgatan till den nya förskolan på Knäpplan.

I dagarna har ett förslag till detaljplan presenterats för att bygga den nya förskolan på Knäpplan. Förskolan ska vara belägen mellan Sigghusberg och Borrbäck. Planområdet ligger i stadens sydvästra del och omfattar cirka tre hektar.

120 barn

Förskolan ska ha sex avdelningar med kapacitet för att kunna ta emot 120 barn. Den nya verksamheten ska ersätta Talldungen som idag har 40 platser, familjedaghemmet Tryggis med 20 platser, de två tillfälliga avledningarna på Skogshyddan, Ugglan och Örnen, med 50 platser.

25 miljoner kronor är idag avsatta för bygget i investeringsbudgeten, men det kommer inte att räcka till.

– Den summan var avsedd för när vi planerade en verksamhet för 100 barn. Nu kommer det att kosta mer.

Det kommer att röra sig om ett 20-tal anställda på de olika avdelningarna samt köks- och städpersonal.

Invigning 2015

En arbetsgrupp är i full färd med att jobba fram ett slutgiltigt förslag till hur verksamheten ska utformas och hur lokalerna ska utnyttjas.

Arbetsgruppen består bland annat av förvaltningschef Kjell-Åke Berglund, förskolechef Caroline Hägglund, fastighetsansvarige Bo Adler och en grupp förskolelärare. Det har varit möten kontinuerligt och gjorts flera studiebesök på olika orter.

– Vi har flera möten kvar och har ett inbokat studiebesök till en nybyggd förskola i Lidköping i slutet av februari, men snart måste vi bli klara.

Förskolan planeras stå färdig och tas i bruk i augusti 2015.

– Det är den tidsplanen vi har att gå efter.

Gemensamt torg

I skissförslaget som presenteras har byggnaden en stor entréhall som ska utgöra entrén till de olika avdelningarna, ett kök samt ett torg som ska fungera som en gemensam samlingsyta.

– Vi har haft mycket diskussioner om exempelvis gemensam matsal, kökets placering och om det ska vara en stor entré eller separat entré till respektive avdelning.

Den kuperade tomten gör att det finns utrymme för att göra varierade lekytor och dessutom kommer det att finnas en naturlig koppling till den närliggande Skolskogen.

Det blir 35 parkeringsplatser och den informella gångvägen mellan Knäpplan och Sigghusberg förslås bli gång- och cykelväg.

Allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget till den nya detaljplanen om förskolan på Knäpplan fram till och med 3 mars.

Tilläggas bör att det under året även planeras ett nybygge av väg från korsningen Ringvägen/Idrottsgatan till den nya förskolan på Knäpplan.

  • Marita Sjöquist