14 feb 2014 06:00

07 jan 2015 09:52

14 nya fartkameror

Under 2014 kommer 14 nya fartkameror sättas upp på vägar runt om i Skaraborg. Bland annat kommer man placera två kameror på länsväg 195, söder om Hjo i höjd med Norra Fågelås kyrka. Valet av vägar styrs av var de förväntas göra störst nytta. Trafikverket har också tagit hänsyn till de önskemål som kommit från allmänheten om sträckor där hastigheten bör sänkas.

Under 2014 kommer 14 nya fartkameror sättas upp på vägar runt om i Skaraborg. Bland annat kommer man placera två kameror på länsväg 195, söder om Hjo i höjd med Norra Fågelås kyrka. Valet av vägar styrs av var de förväntas göra störst nytta. Trafikverket har också tagit hänsyn till de önskemål som kommit från allmänheten om sträckor där hastigheten bör sänkas.