17 feb 2014 06:00

07 jan 2015 10:08

AME flyttar till nytt

Arbetsmarknadsenheten, AME, kommer under våren att flytta sina verksamheter till en gemensam adress på Skövdevägen. Det är Guldkrokens gamla lokaler som blir deras nya tillhåll. För att få så bra förutsättningar som möjligt förenas de två verksamheterna Fredsverkstan och Forum och ingår under det gemensamma namnet Arbetsmarknadsenheten. Second handbutiken Lindra som nu ligger på Strömsdalsvägen kommer att inrymmas i samma byggnad. AME:s verksamheter benämns Naturvårdslaget, Snickeriet och Fixarmalte.

Arbetsmarknadsenheten, AME, kommer under våren att flytta sina verksamheter till en gemensam adress på Skövdevägen. Det är Guldkrokens gamla lokaler som blir deras nya tillhåll. För att få så bra förutsättningar som möjligt förenas de två verksamheterna Fredsverkstan och Forum och ingår under det gemensamma namnet Arbetsmarknadsenheten. Second handbutiken Lindra som nu ligger på Strömsdalsvägen kommer att inrymmas i samma byggnad. AME:s verksamheter benämns Naturvårdslaget, Snickeriet och Fixarmalte.