17 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Engelska redan i Åk 1

Nu blir det mer fokus på svenska, engelska och matte för elever på lågstadiet.
– Vi har reviderat timplanen och anpassat den efter skollagen samt till måluppfyllelsen, säger förvaltningschef för barn och utbildning, Kjell-Åke Berglund.

Timplanen för grundskolan i Hjo kommun har setts över och omarbetats, vilket i nästa steg ska godkännas av kommunstyrelsen. Den nya timplanen ska tas i bruk läsåret 2014/2015.

– Fast vi har redan nu anpassat timplanen efter den nya skollagen, upplyser Kjell-Åke Berglund.

Största förändringen

Den största och viktigaste förändringen av undervisningstiden är i de lägre åldrarna. Det blir mer matematik samt en satsning på svenska och engelska på lågstadiet, vilket innebär minskad tid för samhälls- och naturorienterade ämnen. På högstadiet utökas däremot tiden för samhälls- och naturorienterade ämnen.

– Eleverna börjar nu läsa engelska redan i årskurs 1 istället för som tidigare i årskurs 3.

Vill öka läsförmåga

Enligt den kvalitetsredovisning som gjorts för läsåret 2012-2013 framgick det klart och tydligt att resultaten i svenska, engelska och matematik inte var tillfredsställande. En av målsättningarna som uttalades var att öka läsförmåga, framför allt hos pojkar, i tidig ålder. Andra mål var att utveckla matematikkunskaperna och fokusera med på engelska i årskurserna 1-6.

– Vi inom politiken är mycket nöjda med den satsning som görs på matematiken och att eleverna börjar läsa engelska redan i årskurs 1, säger Petter Jönsson, ordförande i barn - och ungdomsutskottet.

Enligt skollagen ska eleverna ha 6785 undervisningstimmar under ett läsår. Under läsåret 2014-2015 är timantalet i Hjo kommun 6875.

Timplanen för grundskolan i Hjo kommun har setts över och omarbetats, vilket i nästa steg ska godkännas av kommunstyrelsen. Den nya timplanen ska tas i bruk läsåret 2014/2015.

– Fast vi har redan nu anpassat timplanen efter den nya skollagen, upplyser Kjell-Åke Berglund.

Största förändringen

Den största och viktigaste förändringen av undervisningstiden är i de lägre åldrarna. Det blir mer matematik samt en satsning på svenska och engelska på lågstadiet, vilket innebär minskad tid för samhälls- och naturorienterade ämnen. På högstadiet utökas däremot tiden för samhälls- och naturorienterade ämnen.

– Eleverna börjar nu läsa engelska redan i årskurs 1 istället för som tidigare i årskurs 3.

Vill öka läsförmåga

Enligt den kvalitetsredovisning som gjorts för läsåret 2012-2013 framgick det klart och tydligt att resultaten i svenska, engelska och matematik inte var tillfredsställande. En av målsättningarna som uttalades var att öka läsförmåga, framför allt hos pojkar, i tidig ålder. Andra mål var att utveckla matematikkunskaperna och fokusera med på engelska i årskurserna 1-6.

– Vi inom politiken är mycket nöjda med den satsning som görs på matematiken och att eleverna börjar läsa engelska redan i årskurs 1, säger Petter Jönsson, ordförande i barn - och ungdomsutskottet.

Enligt skollagen ska eleverna ha 6785 undervisningstimmar under ett läsår. Under läsåret 2014-2015 är timantalet i Hjo kommun 6875.

  • Marita Sjöquist