18 feb 2014 10:52

23 jan 2015 15:39

Låst läge för Hökensås

Hjo kommun har under den senaste veckan hittat möjligheter och presenterat nya förslag för att upprätthålla golfverksamheten på Hökensås. Dessvärre förgäves.
– Tyvärr känner sig inte markägaren trygg med de lösningar vi presenterat, säger kommunchef Lisbeth Göthberg.

Den grupp som tidigare försökt nybilda Hökensås golfklubb meddelade för ett par veckor sedan att de lade ner sitt arbete. Därefter har nya möjligheter testats. Hjo kommun har under förgående vecka varit i kontakt med markägaren och genom sitt EU-projektet Sociala Företag försökt att dela med sig av stöd och lösningar för att rädda golfverksamheten.

Det fanns en möjlighet att utifrån detta projekt kunna finna en arbetsform från kommunens sida för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för personer som idag står utanför den.

Låst läge

– I förgående vecka hölls ett möte där frågan kom upp om kommunen via detta projekt kunde hitta en arbetsform för just Hökensås golf, och om man utifrån en ekonomisk förening kunde driva ett socialt företag. Man skulle genom golfverksamheten kunna skapa arbetstillfällen inom många olika områden. Det var en självklarhet att presentera detta förslag för markägaren, berättar kommunchef Lisbeth Göthberg.

Under förra veckan och även i helgen arbetades det därför hårt med att hitta olika lösningar för att kunna köpa konkursboet och föreslå ett arrendeavtal. Dock fick kommunen i går meddela att inte heller de lyckades, och att man nu inte kan göra så mycket mer.

– Det är ett låst läge, och de lösningar vi presenterat känner sig markägaren helt enkelt inte trygg med. Vi har gjort det vi kan, men som det ser ut nu var detta sista halmstrået, meddelar Göthberg.

Den grupp som tidigare försökt nybilda Hökensås golfklubb meddelade för ett par veckor sedan att de lade ner sitt arbete. Därefter har nya möjligheter testats. Hjo kommun har under förgående vecka varit i kontakt med markägaren och genom sitt EU-projektet Sociala Företag försökt att dela med sig av stöd och lösningar för att rädda golfverksamheten.

Det fanns en möjlighet att utifrån detta projekt kunna finna en arbetsform från kommunens sida för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för personer som idag står utanför den.

Låst läge

– I förgående vecka hölls ett möte där frågan kom upp om kommunen via detta projekt kunde hitta en arbetsform för just Hökensås golf, och om man utifrån en ekonomisk förening kunde driva ett socialt företag. Man skulle genom golfverksamheten kunna skapa arbetstillfällen inom många olika områden. Det var en självklarhet att presentera detta förslag för markägaren, berättar kommunchef Lisbeth Göthberg.

Under förra veckan och även i helgen arbetades det därför hårt med att hitta olika lösningar för att kunna köpa konkursboet och föreslå ett arrendeavtal. Dock fick kommunen i går meddela att inte heller de lyckades, och att man nu inte kan göra så mycket mer.

– Det är ett låst läge, och de lösningar vi presenterat känner sig markägaren helt enkelt inte trygg med. Vi har gjort det vi kan, men som det ser ut nu var detta sista halmstrået, meddelar Göthberg.