28 feb 2014 10:28

23 jan 2015 15:39

Kommunen avsätter 810 000 kronor

Hökensås golfbana är på väg att räddas. För att garantera arrendet till markägaren Almnäs Bruk de tre första åren går Hjo kommun in med ett bidrag under 2014 och står sedan som garant de kommande två åren. Totalt handlar det om 810 000 kronor varav 230 000 kronor är pengar avsedda för landsbygdsutveckling.

För en vecka sedan kunde tidningen berätta om en lösning för att rädda konkursade golfbanan på Hökensås. Ett avtal har träffats mellan markägaren Almnäs Bruk och en nystartad ekonomisk förening, som ska driva och sköta anläggningen som ett socialt företag.

En ny golfklubb är under bildande, som ska stå för den sportsliga biten, och på måndag kväll samlar Nya Hökensås Golfklubb intresserade till ett informationsmöte på Park. Tanken är att klubben ska betala en årlig summa motsvarade arrendet till den ekonomiska föreningen för nyttjanderätten av golfbanan. För 2014 handlar det om 270 000 kronor i arrende.

Medlemmar har lämnat

Den osäkra situationen efter konkursen har gjort att en del Hökensåsmedlemmar tecknat medlemskap i andra klubbar inför säsongen. Därför räknar man med att medlemsavgifterna för 2014 inte ska täcka arrendekostnaden. Budgeten för de två första åren visar nämligen på ett underskott i år och ett överskott för 2015. För 2014 räknar man med 300 medlemmar och året därpå med 500.

Kommunen har engagerat sig och därför fick kommunfullmäktiges politiker ett snabbehandlat förslag på sitt bord. Förslaget går ut på att kommunen går in som garant för arrendekostanden de tre första åren. Totalt handlar det om 810 000 kronor.

Bidrag och garanti

Första året ska 270 000 kronor betalas ut till golfklubben i form av ett bidrag för nyttjandet av marken och de följande två åren ska kommunen gå in som garant för arrendet. Pengarna till att finansiera huvuddelen av bidraget tas från medlemsavgiften till EU-projektet Leader Östra Skaraborg. Leader har meddelat att man inte tänker ta ut någon medlemsavgift och föreslår att kommunen istället använder dessa 230 000 kronorna till landsbygdsutveckling.

Även under 2015 och 2016 ska kommunen vara garant och under tiden ska kommunen vara adjungerad i golfklubbens styrelse.

Under torsdagseftermiddagen avlöste sammanträdena varandra inför kvällens fullmäktige och efter en debatt där superlativen haglade över dels golfklubben, dels över kommunchef Lisbeth Göthberg beslutade fullmäktige efter omröstning att ge bidraget och garantin under de kommande tre åren. En ledamot, Centerns Lars-Erik Sondell, begärde avslag, men blev nedröstad med siffrorna 30–1.

Jeanette Berglund (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv och Sverigedemokraterns stol stod i vanlig ordning tom.

För en vecka sedan kunde tidningen berätta om en lösning för att rädda konkursade golfbanan på Hökensås. Ett avtal har träffats mellan markägaren Almnäs Bruk och en nystartad ekonomisk förening, som ska driva och sköta anläggningen som ett socialt företag.

En ny golfklubb är under bildande, som ska stå för den sportsliga biten, och på måndag kväll samlar Nya Hökensås Golfklubb intresserade till ett informationsmöte på Park. Tanken är att klubben ska betala en årlig summa motsvarade arrendet till den ekonomiska föreningen för nyttjanderätten av golfbanan. För 2014 handlar det om 270 000 kronor i arrende.

Medlemmar har lämnat

Den osäkra situationen efter konkursen har gjort att en del Hökensåsmedlemmar tecknat medlemskap i andra klubbar inför säsongen. Därför räknar man med att medlemsavgifterna för 2014 inte ska täcka arrendekostnaden. Budgeten för de två första åren visar nämligen på ett underskott i år och ett överskott för 2015. För 2014 räknar man med 300 medlemmar och året därpå med 500.

Kommunen har engagerat sig och därför fick kommunfullmäktiges politiker ett snabbehandlat förslag på sitt bord. Förslaget går ut på att kommunen går in som garant för arrendekostanden de tre första åren. Totalt handlar det om 810 000 kronor.

Bidrag och garanti

Första året ska 270 000 kronor betalas ut till golfklubben i form av ett bidrag för nyttjandet av marken och de följande två åren ska kommunen gå in som garant för arrendet. Pengarna till att finansiera huvuddelen av bidraget tas från medlemsavgiften till EU-projektet Leader Östra Skaraborg. Leader har meddelat att man inte tänker ta ut någon medlemsavgift och föreslår att kommunen istället använder dessa 230 000 kronorna till landsbygdsutveckling.

Även under 2015 och 2016 ska kommunen vara garant och under tiden ska kommunen vara adjungerad i golfklubbens styrelse.

Under torsdagseftermiddagen avlöste sammanträdena varandra inför kvällens fullmäktige och efter en debatt där superlativen haglade över dels golfklubben, dels över kommunchef Lisbeth Göthberg beslutade fullmäktige efter omröstning att ge bidraget och garantin under de kommande tre åren. En ledamot, Centerns Lars-Erik Sondell, begärde avslag, men blev nedröstad med siffrorna 30–1.

Jeanette Berglund (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv och Sverigedemokraterns stol stod i vanlig ordning tom.