06 mar 2014 10:47

07 jan 2015 10:09

Slutligt nej till vindkraftverk

Regeringen sa nej till fyra vindkraftverk i gränsbygden mellan Hjo och Tibro. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt beslutet.

Redan för tre år sedan avslog Länsstyrelsen ansökan om att sätta upp två vindkraftverk i Laggarebolet och ett i Bjärg i Hjo kommun, samt ett i Spännefalla i Tibro kommun. Verken skulle hamna inom försvarets så kallade stoppområde för nyetablering av vindkraftverk runt Karlsborgs övningsflygplats, som är av riksintresse för totalförsvaret.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen och därefter till regeringen. Även sista instans Förvaltningsdomstolen har nu meddelat sin dom och går på regeringens linje och säger nej till etableringen.

Redan för tre år sedan avslog Länsstyrelsen ansökan om att sätta upp två vindkraftverk i Laggarebolet och ett i Bjärg i Hjo kommun, samt ett i Spännefalla i Tibro kommun. Verken skulle hamna inom försvarets så kallade stoppområde för nyetablering av vindkraftverk runt Karlsborgs övningsflygplats, som är av riksintresse för totalförsvaret.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen och därefter till regeringen. Även sista instans Förvaltningsdomstolen har nu meddelat sin dom och går på regeringens linje och säger nej till etableringen.