06 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:27

Insändare: Parkering måste sparas

Äldreorganisationerna PRO, SPF, RPG, samt Reumatikerföreningen, Hjärtlungföreningen och DHR i Hjo vänder sig mot förslaget att placera Aktivitetsparken på parkeringsplatsen vid fritidsgården Stationen. Protesterna framförs i ett öppet brev till Hjo kommun.

”Vår mening är att befintlig parkeringsplats måste sparas. Med Rödingen, som ju är ett äldreboende med mycket verksamhet och med tillgång på Apotek, så fyller denna parkering mycket väl sin funktion. Att som det sagts, ersätta denna parkering med en norr om ungdomsgården, verkar ju för dom äldre med svårighet att röra sig, mycket märkligt.

Kommunens intentioner att ”måna om dom äldre och svagare, ger vi inte mycket för i det här fallet. Om nu inte Aktivitetsparken går att förlägga norr om ungdomsgården, så borde det väl finnas en annan och lämpligare plats än denna parkering. Nämnda parkering är ju fullt funktionsduglig och betingar ett värde i skattepengar, som vi medborgare anser som rena slöseriet att riva bort. Att sedan bygga en ny för kanske ännu större kostnad är ju lite av Ebberöds bank.

Vi vet att information har lämnats till dom boende. Resultatet sägs vara att ingen hade något emot förändringen. Vi hör ju dock tongångarna under våra träffar. Det är helt emot vad som sägs från kommunens sida. Undertecknade förstår varför. Dom flesta äldre vill inte vara besvärliga. Därav kontrasten mellan kommunens uppfattning och verkligheten.”

Kent Svanström

ordf PRO Hjo

Jarl Graf

ordf SPF Hjobygden

Sören Hultman

ordf RPG Hjo

Kerstin Josefsson

ordf Reumatikerföreningen Hjo

Clas Hagström

ordf Hjärtlungföreningen Hjo

Ingemar Andersson

ordf DHR Hjo

”Vår mening är att befintlig parkeringsplats måste sparas. Med Rödingen, som ju är ett äldreboende med mycket verksamhet och med tillgång på Apotek, så fyller denna parkering mycket väl sin funktion. Att som det sagts, ersätta denna parkering med en norr om ungdomsgården, verkar ju för dom äldre med svårighet att röra sig, mycket märkligt.

Kommunens intentioner att ”måna om dom äldre och svagare, ger vi inte mycket för i det här fallet. Om nu inte Aktivitetsparken går att förlägga norr om ungdomsgården, så borde det väl finnas en annan och lämpligare plats än denna parkering. Nämnda parkering är ju fullt funktionsduglig och betingar ett värde i skattepengar, som vi medborgare anser som rena slöseriet att riva bort. Att sedan bygga en ny för kanske ännu större kostnad är ju lite av Ebberöds bank.

Vi vet att information har lämnats till dom boende. Resultatet sägs vara att ingen hade något emot förändringen. Vi hör ju dock tongångarna under våra träffar. Det är helt emot vad som sägs från kommunens sida. Undertecknade förstår varför. Dom flesta äldre vill inte vara besvärliga. Därav kontrasten mellan kommunens uppfattning och verkligheten.”

Kent Svanström

ordf PRO Hjo

Jarl Graf

ordf SPF Hjobygden

Sören Hultman

ordf RPG Hjo

Kerstin Josefsson

ordf Reumatikerföreningen Hjo

Clas Hagström

ordf Hjärtlungföreningen Hjo

Ingemar Andersson

ordf DHR Hjo