06 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

P-platserna räcker inte till

Räkna med ont om parkeringsplatser i centrala Hjo även denna sommar. Trots tillfällig sommarparkering på Prärien och positiv skyltning på gatorna lär det bli lika svårt som tidigare att hitta en nära p-plats.

För att råda bot på bristen på parkeringsplatser i Hjo under sommarhalvåret ska en tillfällig sommarparkering med 24 platser ordnas på Prärien. Samtidigt pågår planerna för att bygga en ny aktivitetspark på parkeringsplatsen vid fritidsgården Stationen. 35 p-platser nära busstationen, Apoteket, Rödingen och stadsparken försvinner då. Visserligen planeras en ny parkeringsplats norr om fritidsgården, i anslutning till infarten till stadsparken vid Karlsborgsvägen, men lika central som den nuvarande blir den inte.

Michael Kihlström (KD) tog vid fullmäktiges möte upp frågan om åtgärderna är tillräckliga för att råda bot på bristen på centralt belägna parkeringar.

– Nej det räcker inte, är det korta svaret, förklarade Lars Glad.

Försök på Prärien

Han utvecklade sitt resonemang och konstaterade att det finns hygglig balans i antalet p-platser stora delar av året. Men när det kommer till sommarmånaderna juni, juli och augusti är det lätt kaotiskt.

När det gäller p-platserna vid fritidsgården ser han det som ett nollsummespel och den tillfälliga sommarparkeringen på Prärien är ett test.

– Det handlar inte om en permanent lösning med asfalt eller dyra installationer, utan att vi prövar möjligheten att skapa fler p-platser som vi får utvärdera i höst. Funkar det bra återkommer det säkert, annars får vi hitta på annat.

Permanent p-plats

Michael Kihlström å sin sida har inget emot en permanent parkering på Prärien.

– Gör något snyggt, sa Kihlström och befarade problem utan asfalt när bilarna ska köra upp på gräset på Prärien om det blir en regnig sommar.

– Men det har ni säkert någon lösning på.

Färre i hamnen

Lars Glad pratade vidare om att p-möjligheterna på Strömparterren kan komma att begränsas ytterligare, då det pågår diskussion om andra aktiviteter i hamnområdet, men öppnade för fler p-platser bakom Park, på bollplanen vid lokstallarna på Änggatan och fortsatt bearbetning av fastighetsägarna så att de ordnar parkering på den egna gården.

Införandet av p-förbudszonen med positiv skyltning på gatorna tycker Lars Glad har fallit väl ut.

– Jag hade trott på mer protester, men Hjoborna verkar vara med på tåget. Det blir justeringar efter hand på vissa gator, så vi jobbar vidare med parkeringsfrågan, lovade Lars Glad.

För att råda bot på bristen på parkeringsplatser i Hjo under sommarhalvåret ska en tillfällig sommarparkering med 24 platser ordnas på Prärien. Samtidigt pågår planerna för att bygga en ny aktivitetspark på parkeringsplatsen vid fritidsgården Stationen. 35 p-platser nära busstationen, Apoteket, Rödingen och stadsparken försvinner då. Visserligen planeras en ny parkeringsplats norr om fritidsgården, i anslutning till infarten till stadsparken vid Karlsborgsvägen, men lika central som den nuvarande blir den inte.

Michael Kihlström (KD) tog vid fullmäktiges möte upp frågan om åtgärderna är tillräckliga för att råda bot på bristen på centralt belägna parkeringar.

– Nej det räcker inte, är det korta svaret, förklarade Lars Glad.

Försök på Prärien

Han utvecklade sitt resonemang och konstaterade att det finns hygglig balans i antalet p-platser stora delar av året. Men när det kommer till sommarmånaderna juni, juli och augusti är det lätt kaotiskt.

När det gäller p-platserna vid fritidsgården ser han det som ett nollsummespel och den tillfälliga sommarparkeringen på Prärien är ett test.

– Det handlar inte om en permanent lösning med asfalt eller dyra installationer, utan att vi prövar möjligheten att skapa fler p-platser som vi får utvärdera i höst. Funkar det bra återkommer det säkert, annars får vi hitta på annat.

Permanent p-plats

Michael Kihlström å sin sida har inget emot en permanent parkering på Prärien.

– Gör något snyggt, sa Kihlström och befarade problem utan asfalt när bilarna ska köra upp på gräset på Prärien om det blir en regnig sommar.

– Men det har ni säkert någon lösning på.

Färre i hamnen

Lars Glad pratade vidare om att p-möjligheterna på Strömparterren kan komma att begränsas ytterligare, då det pågår diskussion om andra aktiviteter i hamnområdet, men öppnade för fler p-platser bakom Park, på bollplanen vid lokstallarna på Änggatan och fortsatt bearbetning av fastighetsägarna så att de ordnar parkering på den egna gården.

Införandet av p-förbudszonen med positiv skyltning på gatorna tycker Lars Glad har fallit väl ut.

– Jag hade trott på mer protester, men Hjoborna verkar vara med på tåget. Det blir justeringar efter hand på vissa gator, så vi jobbar vidare med parkeringsfrågan, lovade Lars Glad.

  • Lars-Ola Carlén