11 mar 2014 05:00

23 jan 2015 15:39

Skolledningen backar

Nu backar skolledningen till hälften om val av dag till sommarens skolavslutning. Niorna slutar på torsdag den 12 juni, men övriga elever går till kyrkan som planerat fredagen den 13:e.

Det blev reaktioner från elev- och föräldrahåll när det framkom att sommarens skolavslutning skulle ske fredagen den 13 juni. Orsaken till känslostormarna är att majoriteten av eleverna i Hjo alltid slutar skolan på en torsdag.

Framför allt blev planeringen för avgångseleverna i årskurs 9 helt omkullkastade.

Flera krockar

Enligt tradition tågar niorna i gemensam trupp från skolgården till Hjo kyrka på torsdag eftermiddag för att senare fira med bilkortege och bal. Dagen efter, fredag eftermiddag, beger sig niorna iväg på festligheter till Skara Sommarland och Sista natten med gänget. Ett väl inarbetat koncept som skulle vara svårt att genomföra på grund av den flyttade skolavslutningsdagen, som dessutom krockar med studenten I Tibro som många Hjobor är engagerade i på ett eller annat sätt.

– Eleverna har framfört att de inte ville ha balen på fredag och inte ville missa Sista natten med gänget.

– Vi tycker nu att vi hittat en bra lösning utifrån de önskemål som elever och vårdnadshavare har fört fram, säger Henrik Sävmo som är rektor på Guldkroksskolans högstadie.

Lunch och kyrka

Bestämt är nu att niorna slutar skolan på torsdag, men övriga elever på fredag. Hur detta praktiskt ska lösas för niorna med bland annat avslutningslunch och tid i kyrkan är inte helt spikat än.

– Organisatoriskt är inte allt klart än, tillägger skolintendent Josefine Wester.

Halv komptid

Nästa stora fråga har varit hur eleverna i årskurs 9 skulle kunna fullgöra sin skolplikt. Torsdagen den 10 april åker alla avgångselever plus personal till Stockholm på traditionell skolresa med tidig avgång och sen hemkomst. Dagen efter resan brukar alla inblandade vara lediga, men i år blir det skolgång från klockan 11 till 15.

– Istället för att få kompledigt en hel dag kan vi vid detta tillfälle förbereda alla eleverna inför på de nationella proven, upplyser Henrik Sävmo.

Lärt sig av läxan

Nu verkar skolledningen lärt sig av läxan. När Barn och ungdomsutskottet skulle ta beslut om skolavslutning för läsåret 2014/15 dök fredag på nytt upp. Ärendet fick skjutas fram till nästa sammanträde, då det fastställdes till torsdagen den 11 juni 2015.

Enligt skolförordningen ska ett läsår ha minst 178 skoldagar, minst tolv lovdagar och om möjligt högst fem studiedagar för planering av skolarbete eller fortbildning av lärare.

– Jag är glad at vi hittade en lösning och alla är nöjda samt att beslutet är förankrat hos de fackliga organisationerna, säger Petter Jönsson (FP), ordförande i Barn och ungdomsutskottet.

Det blev reaktioner från elev- och föräldrahåll när det framkom att sommarens skolavslutning skulle ske fredagen den 13 juni. Orsaken till känslostormarna är att majoriteten av eleverna i Hjo alltid slutar skolan på en torsdag.

Framför allt blev planeringen för avgångseleverna i årskurs 9 helt omkullkastade.

Flera krockar

Enligt tradition tågar niorna i gemensam trupp från skolgården till Hjo kyrka på torsdag eftermiddag för att senare fira med bilkortege och bal. Dagen efter, fredag eftermiddag, beger sig niorna iväg på festligheter till Skara Sommarland och Sista natten med gänget. Ett väl inarbetat koncept som skulle vara svårt att genomföra på grund av den flyttade skolavslutningsdagen, som dessutom krockar med studenten I Tibro som många Hjobor är engagerade i på ett eller annat sätt.

– Eleverna har framfört att de inte ville ha balen på fredag och inte ville missa Sista natten med gänget.

– Vi tycker nu att vi hittat en bra lösning utifrån de önskemål som elever och vårdnadshavare har fört fram, säger Henrik Sävmo som är rektor på Guldkroksskolans högstadie.

Lunch och kyrka

Bestämt är nu att niorna slutar skolan på torsdag, men övriga elever på fredag. Hur detta praktiskt ska lösas för niorna med bland annat avslutningslunch och tid i kyrkan är inte helt spikat än.

– Organisatoriskt är inte allt klart än, tillägger skolintendent Josefine Wester.

Halv komptid

Nästa stora fråga har varit hur eleverna i årskurs 9 skulle kunna fullgöra sin skolplikt. Torsdagen den 10 april åker alla avgångselever plus personal till Stockholm på traditionell skolresa med tidig avgång och sen hemkomst. Dagen efter resan brukar alla inblandade vara lediga, men i år blir det skolgång från klockan 11 till 15.

– Istället för att få kompledigt en hel dag kan vi vid detta tillfälle förbereda alla eleverna inför på de nationella proven, upplyser Henrik Sävmo.

Lärt sig av läxan

Nu verkar skolledningen lärt sig av läxan. När Barn och ungdomsutskottet skulle ta beslut om skolavslutning för läsåret 2014/15 dök fredag på nytt upp. Ärendet fick skjutas fram till nästa sammanträde, då det fastställdes till torsdagen den 11 juni 2015.

Enligt skolförordningen ska ett läsår ha minst 178 skoldagar, minst tolv lovdagar och om möjligt högst fem studiedagar för planering av skolarbete eller fortbildning av lärare.

– Jag är glad at vi hittade en lösning och alla är nöjda samt att beslutet är förankrat hos de fackliga organisationerna, säger Petter Jönsson (FP), ordförande i Barn och ungdomsutskottet.