13 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Bristande arbetsmiljö på arbetsplats

Arbetsmiljön måste förbättras hos en arbetsgivare i Hjo. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion. Bristen ligger i att man visserligen går skyddsronder i verksamheten, men inte i den omfattning och med den regelbundenhet som krävs. Företaget måste därför uppdatera rutiner när det gäller att genomföra undersökningar för att skapa en säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kommer att göra ett nytt besök på företaget den 4 april då det ska redovisas hur kraven uppfyllts.

Arbetsmiljön måste förbättras hos en arbetsgivare i Hjo. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion. Bristen ligger i att man visserligen går skyddsronder i verksamheten, men inte i den omfattning och med den regelbundenhet som krävs. Företaget måste därför uppdatera rutiner när det gäller att genomföra undersökningar för att skapa en säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kommer att göra ett nytt besök på företaget den 4 april då det ska redovisas hur kraven uppfyllts.