18 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Boulebana ska flyttas enligt ny detaljplan

Idrottsområdet får ny parkering och den nyanlagda boulebanan måste flyttas. Det är några av nyheterna när detaljplanen för Knäpplans etapp 1 ställs ut för granskning.

Efter flera decennier ska Hjo få ett sammanhängande vägnät för bättre flyt i trafiken i den sydvästra stadsdelen. I samband med den första etappen av Knäpplan planeras för en ny huvudgata som ska förbinda Borrbäck–Knäpplan–Sigghusberg med idrottsområdet vid Guldkrokshallen och i Ringvägens förlängning även med övriga staden.

Förslaget till detaljplan har varit ute för samråd och efter att ha beaktat de synpunkter som myndigheter och privatpersoner lämnat ställs nu planförslaget ut för granskning.

Inga större förändringar har skett med planförslaget, som dock kommer innebära en stor förändring av trafikflödet i sydvästra delen av staden, men också beröra idrottsområdet.

Ny huvudgata

En ny huvudgata i förlängningen av Ringvägen planeras genom björkdungen mellan tennishallen och baksidan av villorna utmed Knäpplanvägen. Den nya, Simon Gates väg, kommer i sin tur att ansluta till en rondell där gator till Sigghusberg och Borrbäck ska anslutas i framtiden.

Där Idrottsgatan och Ringvägen möts i dag kommer en ny korsning att byggas, så att Ringvägen får en naturlig koppling till den nya huvudgatan medan Idrottsgatan får en anslutning med väjningsplikt. Dessutom blir det en ny in- och utfart till idrottsområdet och dess parkering, som kommer att utökas med fler platser på den gräsyta som finns utmed Idrottsgatan. Ett välbehövligt tillskott av p-platser.

Boulebanan flyttas

En ek kommer att bevaras, men björkdungen måste tas ned för att busstrafik ska kunna trafikera den nya huvudgatan. Som kompensation för de nedtagna träden kommer oxlar att planteras mellan huvudgatan och gång- och cykelbanan utmed Simon Gates väg.

Återvinningsstationen måste flyttas och den nyanlagda boulebanan går samma öde till mötes. Boulebanans nya placering blir någonstans på idrottsområdet, dock inte klart var.

Vid slutet av den nya huvudgatan kommer ett nytt bostadsområde med ett 25-tal tomter för villor att anläggas. Det blir den första delen av Knäpplanjorden, som kommunen köpte in för några år sedan.

Så snart planen vunnit laga kraft är tanken att vägbygget ska sätta fart, då den nya superförskolan ingår som en del i den andra etappen av Knäpplan och ska stå klar under nästa år.

Efter flera decennier ska Hjo få ett sammanhängande vägnät för bättre flyt i trafiken i den sydvästra stadsdelen. I samband med den första etappen av Knäpplan planeras för en ny huvudgata som ska förbinda Borrbäck–Knäpplan–Sigghusberg med idrottsområdet vid Guldkrokshallen och i Ringvägens förlängning även med övriga staden.

Förslaget till detaljplan har varit ute för samråd och efter att ha beaktat de synpunkter som myndigheter och privatpersoner lämnat ställs nu planförslaget ut för granskning.

Inga större förändringar har skett med planförslaget, som dock kommer innebära en stor förändring av trafikflödet i sydvästra delen av staden, men också beröra idrottsområdet.

Ny huvudgata

En ny huvudgata i förlängningen av Ringvägen planeras genom björkdungen mellan tennishallen och baksidan av villorna utmed Knäpplanvägen. Den nya, Simon Gates väg, kommer i sin tur att ansluta till en rondell där gator till Sigghusberg och Borrbäck ska anslutas i framtiden.

Där Idrottsgatan och Ringvägen möts i dag kommer en ny korsning att byggas, så att Ringvägen får en naturlig koppling till den nya huvudgatan medan Idrottsgatan får en anslutning med väjningsplikt. Dessutom blir det en ny in- och utfart till idrottsområdet och dess parkering, som kommer att utökas med fler platser på den gräsyta som finns utmed Idrottsgatan. Ett välbehövligt tillskott av p-platser.

Boulebanan flyttas

En ek kommer att bevaras, men björkdungen måste tas ned för att busstrafik ska kunna trafikera den nya huvudgatan. Som kompensation för de nedtagna träden kommer oxlar att planteras mellan huvudgatan och gång- och cykelbanan utmed Simon Gates väg.

Återvinningsstationen måste flyttas och den nyanlagda boulebanan går samma öde till mötes. Boulebanans nya placering blir någonstans på idrottsområdet, dock inte klart var.

Vid slutet av den nya huvudgatan kommer ett nytt bostadsområde med ett 25-tal tomter för villor att anläggas. Det blir den första delen av Knäpplanjorden, som kommunen köpte in för några år sedan.

Så snart planen vunnit laga kraft är tanken att vägbygget ska sätta fart, då den nya superförskolan ingår som en del i den andra etappen av Knäpplan och ska stå klar under nästa år.

  • Lars-Ola Carlén