22 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Färre nöjda med hemvården

Hjoborna känner sig mindre nöjda och trygga med hemvården. Det visar resultatet av den nationella brukarundersökning för hemtjänst som tre av fyra ”brukare” har svarat på.

För knappt ett år sedan infördes en ny organisation av hemvården i Hjo kommun. Samtidigt genomfördes Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Enligt vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson kan det vara en förklaring som påverkat resultatet.

Av undersökningen framgår nämligen att den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten i Hjo sjönk jämfört med året innan.

Av Hjoborna var det 82 procent som var mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Det ska jämföras med 85 procent för 2012 och 90 procent som är medelvärdet för riket.

Även när det gäller trygghet uppger färre Hjobor att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Svårt att påverka

I kvalitetsberättelsen för 2013 konstaterar Jonas Engelbrektsson att det är glädjande att trygghet, bemötande från personal och förtroende för personalen är riksgenomsnittet.

– Trygghet är ett huvudtema för våra värdighetsgarantier och därför extra viktigt att följa upp.

Att kunna påverka innehållet i hjälpen och vilka tider hjälpen ges, samt vilken tid som personalen har till förfogande är områden där det kan bli bättre.

Mindre än hälften, eller 48 procent, uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vilken kan jämföras med 61 procent i riket.

Vill komma ut

Även inom särskilt boende har det genomförts brukarundersökning, som visar att nöjdheten ligger kvar på samma nivå som föregående år. Ambitionen är dock att öka nöjdheten.

Maten och måltidsmiljön får högt betyg, men när det gäller möjligheten att komma utomhus är det bara 56 procent som uppger att den möjligheten är mycket eller ganska bra.

För knappt ett år sedan infördes en ny organisation av hemvården i Hjo kommun. Samtidigt genomfördes Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Enligt vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson kan det vara en förklaring som påverkat resultatet.

Av undersökningen framgår nämligen att den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten i Hjo sjönk jämfört med året innan.

Av Hjoborna var det 82 procent som var mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Det ska jämföras med 85 procent för 2012 och 90 procent som är medelvärdet för riket.

Även när det gäller trygghet uppger färre Hjobor att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Svårt att påverka

I kvalitetsberättelsen för 2013 konstaterar Jonas Engelbrektsson att det är glädjande att trygghet, bemötande från personal och förtroende för personalen är riksgenomsnittet.

– Trygghet är ett huvudtema för våra värdighetsgarantier och därför extra viktigt att följa upp.

Att kunna påverka innehållet i hjälpen och vilka tider hjälpen ges, samt vilken tid som personalen har till förfogande är områden där det kan bli bättre.

Mindre än hälften, eller 48 procent, uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vilken kan jämföras med 61 procent i riket.

Vill komma ut

Även inom särskilt boende har det genomförts brukarundersökning, som visar att nöjdheten ligger kvar på samma nivå som föregående år. Ambitionen är dock att öka nöjdheten.

Maten och måltidsmiljön får högt betyg, men när det gäller möjligheten att komma utomhus är det bara 56 procent som uppger att den möjligheten är mycket eller ganska bra.