23 mar 2014 22:21

07 jan 2015 10:10

Får betala tillbaka drygt en miljon

Närhälsan vårdcentral i Hjo ska betala tillbaka 1 330 368 kronor till regionen pågrund av felaktig diagnosregistrering.

Vårdcentralerna får bland annat betalt för den totala diagnossituationen för de listade patienterna. Ju högre siffra, desto mer ersättning för den som benämns vårdtyngd.

När regionen granskade diagnossättningen vid vårdcentralen i Hjo visade det sig att antalet diagnoser ökade mer än det faktiska förhållandet, vilket innebar att ersättningen blev för hög.

Granskningen gällde tiden oktober 2011 till mars 2013. Revisionen visade att 1 209 425 kronor för mycket utbetalats och nu föreslås den östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta beslut om återbetalning, vid mötet på fredag. Dessutom vill regionen ha 120 943 kronor i ersättning för administrativa kostnader i ärendet.

Tidigare har Guldvingens vårdcentral i Lidköping och Hentorps vårdcentral i Skövde blivit återbetalningsskyldiga sedan diagnossättningen varit felaktig.

Vårdcentralerna får bland annat betalt för den totala diagnossituationen för de listade patienterna. Ju högre siffra, desto mer ersättning för den som benämns vårdtyngd.

När regionen granskade diagnossättningen vid vårdcentralen i Hjo visade det sig att antalet diagnoser ökade mer än det faktiska förhållandet, vilket innebar att ersättningen blev för hög.

Granskningen gällde tiden oktober 2011 till mars 2013. Revisionen visade att 1 209 425 kronor för mycket utbetalats och nu föreslås den östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta beslut om återbetalning, vid mötet på fredag. Dessutom vill regionen ha 120 943 kronor i ersättning för administrativa kostnader i ärendet.

Tidigare har Guldvingens vårdcentral i Lidköping och Hentorps vårdcentral i Skövde blivit återbetalningsskyldiga sedan diagnossättningen varit felaktig.

  • Alf Ehn