25 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Planerar för utomhusgym

Gymma när som helst, gymma gratis och framför allt - gymma ute. Nu utreds möjligheterna att bygga ett utomhusgym i Hjo.

Vilket behov finns och vilka förutsättningar behövs? Vad för redskap och på vilken plats kan anläggningen vara lämplig? Det finns flera frågor som Marie-Louise Fahlström Lindblad på kultur, turism och fritid vill ha svar på av Hjoborna då hon på uppdrag av kommunens politiker kikar närmare på möjligheterna till ett utomhusgym.

Formuläret på kommunens hemsida ska ge en grund till vad Hjoborna tycker och tänker om förslaget. Redan nu har synpunkter kommit in där olika placeringar föreslås.

– Det har tidigare funnits ett intresse för att bygga någon form av utomhusgym från aktiva Hjobor. Människor här är mycket ute, man promenerar och träffas i utemiljöer. Utegym har blivit väldigt populära på andra håll och nu ser vi över om vi kan bygga något här, säger Marie-Louise.

Vill ha in åsikter

Hon säger att Stadsparken och idrottsområdet vid Guldkrokshallen har varit på tal för en samlad anläggning, men att man även tittar på möjligheter att sprida ut träningsstationer på olika platser i stan, i bostadsområden eller utmed motionsslingor eller promenadstråk.

– Det är några tankar, men vi välkomnar andra förslag och åsikter. Ju fler kloka huvuden desto lättare för mig att få en uppfattning. Just sådana här frågor tror jag är jätteviktigt att Hjoborna får vara med och bestämma, diskutera och framföra idéer.

I slutet av mars samlas åsikterna in och sammanställs i förstudien som senare också kommer innehålla mer exakta redskaps-, plats- och kostnadsförslag. I maj presenteras materialet för politikerna som sedan beslutar om hur man går vidare med planerna.

Vilket behov finns och vilka förutsättningar behövs? Vad för redskap och på vilken plats kan anläggningen vara lämplig? Det finns flera frågor som Marie-Louise Fahlström Lindblad på kultur, turism och fritid vill ha svar på av Hjoborna då hon på uppdrag av kommunens politiker kikar närmare på möjligheterna till ett utomhusgym.

Formuläret på kommunens hemsida ska ge en grund till vad Hjoborna tycker och tänker om förslaget. Redan nu har synpunkter kommit in där olika placeringar föreslås.

– Det har tidigare funnits ett intresse för att bygga någon form av utomhusgym från aktiva Hjobor. Människor här är mycket ute, man promenerar och träffas i utemiljöer. Utegym har blivit väldigt populära på andra håll och nu ser vi över om vi kan bygga något här, säger Marie-Louise.

Vill ha in åsikter

Hon säger att Stadsparken och idrottsområdet vid Guldkrokshallen har varit på tal för en samlad anläggning, men att man även tittar på möjligheter att sprida ut träningsstationer på olika platser i stan, i bostadsområden eller utmed motionsslingor eller promenadstråk.

– Det är några tankar, men vi välkomnar andra förslag och åsikter. Ju fler kloka huvuden desto lättare för mig att få en uppfattning. Just sådana här frågor tror jag är jätteviktigt att Hjoborna får vara med och bestämma, diskutera och framföra idéer.

I slutet av mars samlas åsikterna in och sammanställs i förstudien som senare också kommer innehålla mer exakta redskaps-, plats- och kostnadsförslag. I maj presenteras materialet för politikerna som sedan beslutar om hur man går vidare med planerna.

  • Malin Ingsten