04 apr 2014 06:00

07 jan 2015 10:11

S vill ha läxhjälp till alla skolelever

Alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan eller på fritis. Det föreslår Socialdemokraterna i Hjo i en motion till fullmäktige undertecknad av Liselotte Karlsson och Merja Wester.

Enligt motionärerna ska det inte spela någon roll hur föräldrars ekonomi, sociala situation eller deras förmåga att hjälpa till ser ut:

– En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Därför bör alla skolor erbjuda sina elever läxhjälp utifrån deras behov.

Enligt motionärerna ska det inte spela någon roll hur föräldrars ekonomi, sociala situation eller deras förmåga att hjälpa till ser ut:

– En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Därför bör alla skolor erbjuda sina elever läxhjälp utifrån deras behov.