04 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

Försvaret stoppar mast i Långeruder

Telia Sonera får inte sätta upp ett 60 meter högt kommunikationstorn med tillhörande teknikbodar på Långeruder, utanför Hjo.

Försvarsmakten sätter stopp för planerna eftersom det skulle påverka försvarets tekniska system negativt. Systemet omfattar sekretess och utgör riksintresse för totalförsvaret.

Byggnadsnämnden i Hjo avslår därför ansökan om bygglov för den ostagade masten och teknikbodarna. Även fem grannar i området har motsatt sig bygget av en mobilmast på 60 meter.

Försvarsmakten sätter stopp för planerna eftersom det skulle påverka försvarets tekniska system negativt. Systemet omfattar sekretess och utgör riksintresse för totalförsvaret.

Byggnadsnämnden i Hjo avslår därför ansökan om bygglov för den ostagade masten och teknikbodarna. Även fem grannar i området har motsatt sig bygget av en mobilmast på 60 meter.