02 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:55

S/s Trafik får dela på miljon

Ångfartyget Trafik, med Hjo som hemmahamn, får 250 000 kronor i stöd av Sjöhistoriska museet.

Museet delar ut en miljon kronor till fem kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Bland dem finns storslagna segelfartyg, kraftfulla bogserbåtar och klassiska ångfartyg. Efterfrågan på det ekonomiska stödet är stort bland de k-märkta fartygen och i år kom det in 37 ansökningar på totalt 9,5 miljoner kronor.

Stödet på 250 000 kronor ska bidra till att bekosta renovering av däcket på s/s Trafik.

Museet delar ut en miljon kronor till fem kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Bland dem finns storslagna segelfartyg, kraftfulla bogserbåtar och klassiska ångfartyg. Efterfrågan på det ekonomiska stödet är stort bland de k-märkta fartygen och i år kom det in 37 ansökningar på totalt 9,5 miljoner kronor.

Stödet på 250 000 kronor ska bidra till att bekosta renovering av däcket på s/s Trafik.