06 maj 2014 06:00

07 jan 2015 10:12

S vill göra gång- och cykelväg runt sjön

Socialdemokraterna vill att den gamla banvallen byggs ut till en gång- och cykelväg från Svärtan längs Mullsjöns norra del fram till vägen mellan Bengtstorp och väg 194.

Detta för att göra det möjligt att cykla och vandra runt Mullsjön.

Redan i dag är banvallen gång- och cykelväg, men det är delvis deformerad på grund av tung trafik. När planerna på en gång- och cykelväg söder om Mullsjön, från Ekestugan till Högaliden, ska förverkligas vill partiet att dessa båda knyts ihop vid Bengtstorp.

Detta för att göra det möjligt att cykla och vandra runt Mullsjön.

Redan i dag är banvallen gång- och cykelväg, men det är delvis deformerad på grund av tung trafik. När planerna på en gång- och cykelväg söder om Mullsjön, från Ekestugan till Högaliden, ska förverkligas vill partiet att dessa båda knyts ihop vid Bengtstorp.