08 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:43

Hulmarker fortsatt listetta

Kända namn på Moderaternas lista

Moderaterna satsar på att få fortsatt förtroende av Hjoborna att leda kommunen de kommande fyra åren. Kommunalrådet Catrin Hulmarker toppar partiets valsedel i höstens kommunalval och kandiderar till posten som ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi tror på Hjo och vi kommer att fortsätta arbete med att stödja dem som tillsammans med oss vill utveckla de unika värden som finns i vår kommun, säger Catrin Hulmarker.

Av Moderaternas hundra medlemmar i Hjo har 60–70 procent deltagit i nomineringsvalet av kandidaterna, som legat till grund för den lista som nu presenteras inför Hjovalet i september.

– Vi brukar gå ganska hårt efter resultatet i nomineringsvalet, även om det kan bli ändringar om någon vill stå längre ned på listan.

Många kända namn

Listan består av 22 namn med ksau-ledamoten Rune Larsson och omvårdnadsutskottets ordförande Ewa Thorsenson på de följande platserna. De första tolv namnen är kända sedan förra valet, medan åtta av de tio sista namnen är nya.

Moderaterna har rest sig efter ”Kylbergsvalet” 1998 då det ”bara” tog fem mandat och Folkpartiet besatte kommunalrådsposten som största borgerliga parti. Efter att Catrin Hulmarker tog hand om rodret 2006, då Torbjörn Birgerson (FP) hoppade av som kommunalråd, har det gått bättre för Moderaterna som tog tio mandat i valet 2006. I senaste valet, 2010, tappade partiet visserligen ett och har i dag nio platser i fullmäktige, men är ändå ensamt lika stort som de övriga tre allianspartierna tillsammans.

– Vi tror på Hjo och vi kommer att fortsätta arbete med att stödja dem som tillsammans med oss vill utveckla de unika värden som finns i vår kommun, säger Catrin Hulmarker.

Av Moderaternas hundra medlemmar i Hjo har 60–70 procent deltagit i nomineringsvalet av kandidaterna, som legat till grund för den lista som nu presenteras inför Hjovalet i september.

– Vi brukar gå ganska hårt efter resultatet i nomineringsvalet, även om det kan bli ändringar om någon vill stå längre ned på listan.

Många kända namn

Listan består av 22 namn med ksau-ledamoten Rune Larsson och omvårdnadsutskottets ordförande Ewa Thorsenson på de följande platserna. De första tolv namnen är kända sedan förra valet, medan åtta av de tio sista namnen är nya.

Moderaterna har rest sig efter ”Kylbergsvalet” 1998 då det ”bara” tog fem mandat och Folkpartiet besatte kommunalrådsposten som största borgerliga parti. Efter att Catrin Hulmarker tog hand om rodret 2006, då Torbjörn Birgerson (FP) hoppade av som kommunalråd, har det gått bättre för Moderaterna som tog tio mandat i valet 2006. I senaste valet, 2010, tappade partiet visserligen ett och har i dag nio platser i fullmäktige, men är ändå ensamt lika stort som de övriga tre allianspartierna tillsammans.

  • Lars-Ola Carlén

Moderaternas lista i Hjovalet

1. Catrin Hulmarker

2. Rune Larsson

3. Ewa Thorstensson

4. Knut Indebetou

5. Göran Svensson

6. Jeannette Berglund

7. Ann-Christine Fredriksson

8. Kerstin Strandbergh

9. Lars Glad

10. Christer Klang

11. Malin Carlbom

12. Björn Fredeby

13. Hugo Mellander

14. Stefan Aleniusson

15. Ylva Hallström

16. Rickard Bengtsson

17. Bengt Kjellander

18. Anette Klang

19. Margareta Cavalli-Björkman

20. Eva Blixth

21. Henrik Olofsson

22. Pernilla Vestlie

Källa: