15 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Rejält lyft för skolan i Hjo

Klättrade 148 placeringar på ett år

Skolan i Hjo har klättrat rejält i den öppna jämförelsen mellan Sveriges kommuner. Från fjolårets 225:e till plats 77 i år. Bakom framgången står dels bättre resultat av eleverna, dels förbättrad uppföljning och ett nära samarbete mellan lärare.

Sedan tiotalet år tillbaka jämför Sveriges kommuner och landsting, Skl, resultatet i landets grundskolor i öppna jämförelser. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, resultat av nationella prov, behörighet till gymnasiet, resurser och personal, andelen behöriga lärare plus frågor som berör trygghet, trivsel och stöd.

Sammantaget har Hjo klättrat i den senaste jämförelsen, från plats 225 i fjol till 77:e i år.

– Det är ett ordentligt lyft, konstaterar barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund.

Lärare i klassrummet

Hjo står sig väl i konkurrensen med grannkommunerna. Skövde återfinns på plats 181, Tibro på 213 och Tidaholm på plats 258. Karlsborg sticker ut bland kommunerna i östra Skaraborg och hamnar på elfte plats.

– Karlsborg satsar inte mer resurser än Hjo, men har högre lärartäthet, konstaterar Kjell-Åke Berglund, och ser det som en orsak till att Karlsborg hamnar högre i rankingen. Ett arbete pågår just nu med att se över och försöka öka lärartätheten även i Hjo.

– Målet är att ha mer pedagogisk personal i klassrummet.

Behöriga nior

Att Hjo tagit ett stort kliv uppåt beror till stora delar på att förra årets niondeklassare uppnådde bra resultat.

– Andelen elever behöriga till gymnasiet ökade från 84 till 94 procent och i tabellen över elever som nått godkänt i alla ämnen hamnar Hjo på 39:e plats.

När det gäller meritvärden hamnar Hjo dock lägre än riksgenomsnittet, vilket ses som en framtida utmaning.

Ingen jantelag

En annan orsak till den förbättrade placeringen är en tightare resultatuppföljning under året.

– Det gör att vi vet vilken medicin som ska sättas in och kan göra det tidigare. Dessutom är vi i Hjo duktiga på kollegialt lärande. Det är inte jantelagen som gäller här mellan lärare, utan det är acceptabelt att lära av varandra. Där ligger Hjo i framkant och det har varit en framgångsfaktor, säger Kjell-Åke Berglund.

Skola på loven

Även när det gäller lärarnas behörighet ligger Hjo bra till.

– Vi har 97,1 procent behöriga lärare vilket placerar Hjo på andra plats i Sverige.

För att ge eleverna ytterligare chans att bättra på sina kunskaper genomförs sommarlovsskola. Några extra veckors skola i inledningen av sommarlovet för eleverna i årskurs 6–9.

– I år hade vi även påsklovsskola för första gången, berättar Kjell-Åke Berglund, som tror att lovverksamheten kan göra skillnad för eleverna.

Sedan tiotalet år tillbaka jämför Sveriges kommuner och landsting, Skl, resultatet i landets grundskolor i öppna jämförelser. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, resultat av nationella prov, behörighet till gymnasiet, resurser och personal, andelen behöriga lärare plus frågor som berör trygghet, trivsel och stöd.

Sammantaget har Hjo klättrat i den senaste jämförelsen, från plats 225 i fjol till 77:e i år.

– Det är ett ordentligt lyft, konstaterar barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund.

Lärare i klassrummet

Hjo står sig väl i konkurrensen med grannkommunerna. Skövde återfinns på plats 181, Tibro på 213 och Tidaholm på plats 258. Karlsborg sticker ut bland kommunerna i östra Skaraborg och hamnar på elfte plats.

– Karlsborg satsar inte mer resurser än Hjo, men har högre lärartäthet, konstaterar Kjell-Åke Berglund, och ser det som en orsak till att Karlsborg hamnar högre i rankingen. Ett arbete pågår just nu med att se över och försöka öka lärartätheten även i Hjo.

– Målet är att ha mer pedagogisk personal i klassrummet.

Behöriga nior

Att Hjo tagit ett stort kliv uppåt beror till stora delar på att förra årets niondeklassare uppnådde bra resultat.

– Andelen elever behöriga till gymnasiet ökade från 84 till 94 procent och i tabellen över elever som nått godkänt i alla ämnen hamnar Hjo på 39:e plats.

När det gäller meritvärden hamnar Hjo dock lägre än riksgenomsnittet, vilket ses som en framtida utmaning.

Ingen jantelag

En annan orsak till den förbättrade placeringen är en tightare resultatuppföljning under året.

– Det gör att vi vet vilken medicin som ska sättas in och kan göra det tidigare. Dessutom är vi i Hjo duktiga på kollegialt lärande. Det är inte jantelagen som gäller här mellan lärare, utan det är acceptabelt att lära av varandra. Där ligger Hjo i framkant och det har varit en framgångsfaktor, säger Kjell-Åke Berglund.

Skola på loven

Även när det gäller lärarnas behörighet ligger Hjo bra till.

– Vi har 97,1 procent behöriga lärare vilket placerar Hjo på andra plats i Sverige.

För att ge eleverna ytterligare chans att bättra på sina kunskaper genomförs sommarlovsskola. Några extra veckors skola i inledningen av sommarlovet för eleverna i årskurs 6–9.

– I år hade vi även påsklovsskola för första gången, berättar Kjell-Åke Berglund, som tror att lovverksamheten kan göra skillnad för eleverna.

  • Lars-Ola Carlén