26 maj 2014 13:05

07 jan 2015 10:13

Haagman fick nej av kammarrätten

E20

Kammarätten i Jönköping meddelar att den inte tänker ta upp Hjobon Christer Haagmans överklagande angående kommunalt bidrag till ett fjärde körfält på E20 genom Skaraborg.

I mars meddelade förvaltningsrätten att den avslog överklagandet av fullmäktiges beslut att utlova 5 miljoner kronor i bidrag för att få till ett fjärde körfält. Haagman överklagade till kammarrätten, som dock inte beviljar prövningstillstånd.

I mars meddelade förvaltningsrätten att den avslog överklagandet av fullmäktiges beslut att utlova 5 miljoner kronor i bidrag för att få till ett fjärde körfält. Haagman överklagade till kammarrätten, som dock inte beviljar prövningstillstånd.