03 jun 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

Skjutningar i Vättern prövas av regeringen

Försvarets ansökan om nuvarande och utökade skjutningar i Vättern vid flygskjutmålet Hammaren i Brevik norr om Hjo blir nu en fråga för regeringen. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen överlämnar ärendet till regeringen för att avgöra om miljöbalken tillåter verksamheten som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-området Vättern.

Aktionsgruppen Rädda Vättern uppmanar i ett pressmeddelande regeringen att avslå begäran om tillåtelse med motiveringen att det finns alternativa lösningar och uppmanar även Miljöprövningsdelegationen att avvisa hela ansökan.

Försvarets ansökan om nuvarande och utökade skjutningar i Vättern vid flygskjutmålet Hammaren i Brevik norr om Hjo blir nu en fråga för regeringen. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen överlämnar ärendet till regeringen för att avgöra om miljöbalken tillåter verksamheten som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-området Vättern.

Aktionsgruppen Rädda Vättern uppmanar i ett pressmeddelande regeringen att avslå begäran om tillåtelse med motiveringen att det finns alternativa lösningar och uppmanar även Miljöprövningsdelegationen att avvisa hela ansökan.