18 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Korsbergavägen är farbar igen

Nu är vägen mellan Korsberga och Hjo åter öppen för trafik. Den senaste veckan har vägen varit avstängd vid Lillån då en rörbro har bytts ut.

In i det sista på söndagen pågick arbetet vid Lillån strax öster om Korsberga där rörbron bytts ut. Nu är det nya röret på plats och en annan nyhet är att det satts upp räcken på vardera sidan om körbanan vid passagen över Lillån.

Under arbetet har vägen varit avstängd för trafik, som i stället varit hänvisad till att åka via Bruntorpsvägen och väg 194 till och från Hjo. Även Västtrafiks linjebussar och skolskjutsarna har påverkats av vägstängningen som pågått en vecka.

Direkt efter midsommar är det dags för nästa broarbete och vägavstängning. Denna gång i Fridene på vägen mellan Blikstorp och kyrkan. Det gäller rörbron över bäcken mellan församlingshemmet och den gamla skolan i Fridene.

In i det sista på söndagen pågick arbetet vid Lillån strax öster om Korsberga där rörbron bytts ut. Nu är det nya röret på plats och en annan nyhet är att det satts upp räcken på vardera sidan om körbanan vid passagen över Lillån.

Under arbetet har vägen varit avstängd för trafik, som i stället varit hänvisad till att åka via Bruntorpsvägen och väg 194 till och från Hjo. Även Västtrafiks linjebussar och skolskjutsarna har påverkats av vägstängningen som pågått en vecka.

Direkt efter midsommar är det dags för nästa broarbete och vägavstängning. Denna gång i Fridene på vägen mellan Blikstorp och kyrkan. Det gäller rörbron över bäcken mellan församlingshemmet och den gamla skolan i Fridene.

  • Lars-Ola Carlén