04 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Sommarparkering på Prärien

Premiär till slöjdmässan – om vädret tillåter

Lagom till slöjdmässan nästa helg ska den nya, tillfälliga sommarparkeringen på Prärien stå klar att ta i bruk. 24 platser planeras med infart från Viktoriagatan. Om nu bara vädret tillåter. Blir det regn stängs parkeringen. Protesterna mot parkeringen har dock inte låtit vänta på sig.

– Bygglov har beviljats och i nästa vecka räknar jag med att det ska skyltas och sättas upp brädor för att markera vart bilarna ska stå. Det handlar inte om något anläggningsarbete och tanken är att det ska vara klart till slöjdmässan, berättar arbetsingenjör Håkan Karlsson på samhällsbyggnad.

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov och gett startbesked för de 24 tillfälliga parkeringsplatserna som är tänkta att placeras på gräsmattan in mot två av grusgångarna som korsar parkområdet. Infarten ska ske från Viktoriagatan där det i dag finns en rad med parkeringsplatser. Två av de nuvarande p-platserna kommer att tas i anspråk för infarten. Nettot blir alltså 22 platser.

Många protester

Innan byggnadsnämnden kunde bevilja bygglov fick grannarna yttra sig.

– Det handlar om en avvikelse från detaljplanen och då ska grannarna höras, förklarar stadsarkitekt Petter Sundkvist.

Och grannarna hade synpunkter.

– Vi fick in 38 negativa yttranden, berättar Petter Sundkvist.

Bestående skador

Synpunkterna handlar om att Prärien är ett värdefullt grönområde som kommer ta skada, dels genom själva användandet, dels genom bestående skador på gräsytorna. Vidare att det innebär ökad trafik i området som försämrar närmiljön med ökade utsläpp.

Trots protesterna valde byggnadsnämnden att ge bygglov och startbesked för sommarparkeringen. Carl-Erik Lindblad (KD) reserverade sig mot beslutet.

Normalt tar det fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft och under den tiden finns möjlighet att överklaga ärendet. Det har redan aviserats att ärendet ska överklagas till Länsstyrelsen.

Överklagan verkningslös?

Frågan är bara vilken verkan det får. Kommunen har fått startbesked och kan därmed skrida till verket innan tiden för överklagan är över.

– Det sker i så fall på eget bevåg, förtydligar Petter Sundqvist.

Därefter ska Länsstyrelsen behandla ärendet och frågan är hur snabbt det kan ske mitt i semestertider. Så en inte allt för vild gissning är att det blir sommarparkering på Prärien, åtminstone denna sommar, oavsett överklagande eller inte.

Stängd vid regn

– Den kommer bara att användas vid större evenemang och bara vid bra väder. Regnar det kommer den att vara stängd, säger Håkan Karlsson.

Samtidigt pågår diskussioner om andra alternativ för att lösa p-problematiken i området kring Rödingen/Prärien.

Exempelvis genom att tillåta dubbelparkering på Sturegatan, som är förhållandevis bred, och även enkelrikta delen mellan Röringen och Prärien för att få till en ny parkeringsplats med snedställda p-platser. Inte minst med tanke på den planerade aktivitetsparken som är tänkt att byggas på p-platsen vid fritidsgården Stationen.

– Bygglov har beviljats och i nästa vecka räknar jag med att det ska skyltas och sättas upp brädor för att markera vart bilarna ska stå. Det handlar inte om något anläggningsarbete och tanken är att det ska vara klart till slöjdmässan, berättar arbetsingenjör Håkan Karlsson på samhällsbyggnad.

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov och gett startbesked för de 24 tillfälliga parkeringsplatserna som är tänkta att placeras på gräsmattan in mot två av grusgångarna som korsar parkområdet. Infarten ska ske från Viktoriagatan där det i dag finns en rad med parkeringsplatser. Två av de nuvarande p-platserna kommer att tas i anspråk för infarten. Nettot blir alltså 22 platser.

Många protester

Innan byggnadsnämnden kunde bevilja bygglov fick grannarna yttra sig.

– Det handlar om en avvikelse från detaljplanen och då ska grannarna höras, förklarar stadsarkitekt Petter Sundkvist.

Och grannarna hade synpunkter.

– Vi fick in 38 negativa yttranden, berättar Petter Sundkvist.

Bestående skador

Synpunkterna handlar om att Prärien är ett värdefullt grönområde som kommer ta skada, dels genom själva användandet, dels genom bestående skador på gräsytorna. Vidare att det innebär ökad trafik i området som försämrar närmiljön med ökade utsläpp.

Trots protesterna valde byggnadsnämnden att ge bygglov och startbesked för sommarparkeringen. Carl-Erik Lindblad (KD) reserverade sig mot beslutet.

Normalt tar det fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft och under den tiden finns möjlighet att överklaga ärendet. Det har redan aviserats att ärendet ska överklagas till Länsstyrelsen.

Överklagan verkningslös?

Frågan är bara vilken verkan det får. Kommunen har fått startbesked och kan därmed skrida till verket innan tiden för överklagan är över.

– Det sker i så fall på eget bevåg, förtydligar Petter Sundqvist.

Därefter ska Länsstyrelsen behandla ärendet och frågan är hur snabbt det kan ske mitt i semestertider. Så en inte allt för vild gissning är att det blir sommarparkering på Prärien, åtminstone denna sommar, oavsett överklagande eller inte.

Stängd vid regn

– Den kommer bara att användas vid större evenemang och bara vid bra väder. Regnar det kommer den att vara stängd, säger Håkan Karlsson.

Samtidigt pågår diskussioner om andra alternativ för att lösa p-problematiken i området kring Rödingen/Prärien.

Exempelvis genom att tillåta dubbelparkering på Sturegatan, som är förhållandevis bred, och även enkelrikta delen mellan Röringen och Prärien för att få till en ny parkeringsplats med snedställda p-platser. Inte minst med tanke på den planerade aktivitetsparken som är tänkt att byggas på p-platsen vid fritidsgården Stationen.

  • Lars-Ola Carlén